Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav na cyrilo-metodských oslavách v Prahe

Domov   >   Vyhľadávanie
V Katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Prahe sa vo štvrtok 5. júla 2018 uskutočnili oslavy pri príležitosti 1155. výročia príchodu slovanských vierozvestcov – sv. bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Zúčastnil sa na nich i Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav.

Slávnostnú sv. liturgiu, ktorú viedol, spolu s ním slúžili Jeho Vysokopreosvietenosť metropolita langadský, lithský a rendinský Joannis, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup pražský a českých krajín Michal, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup baltský a ananievský Alexij, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup horodnický Alexander, Jeho Preosvietenosť biskup bronnický Paramon, Jeho Preosvietenosť biskup moravičský Antonij, Jeho Preosvietenosť biskup fastovský Damián, Jeho Preosvietenosť biskup šumperský Izaiáš a množstvo kňazov a diakonov z Česka, Slovenska, Grécka, Ukrajiny, Ruska, Gruzínska a Srbska.

Osláv sa zúčastnili aj veľvyslanci Bulharska, Gruzínska, Ukrajiny, Srbska, Cyperskej republiky, ako aj predstaviteľ Československej cirkvi husitskej.

Po skončení sv. liturgie vladyka Michal pozdravil všetkých prítomných a osobitne metropolitu Rastislava s dňom jeho menín.

Zároveň vo svojom príhovore poukázal na význam misie sv. Cyrila a Metoda a ich príchodu na Veľkú Moravu. „Odkaz našich vierozvestcov, starý 1155 rokov, je stále živý a mohli sme sa o tom presvedčiť i dnes, kedy deviati archijereji, predstavujúci šesť miestnych pravoslávnych Cirkví, sa spolu v duchovnej jednote a radosti modlili, prijímali sv. Dary a dosvedčili tak, že sme všetci jeden národ Boží. Boh neustále posilňuje lásku človeka k človeku, pretože začíname žiť v dobe, kedy zlý duch rozdeľuje národy proti sebe, kedy proti sebe povstávajú ľudia, kedy sa dokonca vnášajú sváry a rozpory i medzi pravoslávnych veriacich vo vnútri jednotlivých miestnych Cirkví. Toto pôsobenie zlého ducha môžeme prekonať len vtedy, keď v našom srdci bude láska k blížnemu. Nech Boh chráni a posilňuje medzi nami, pravoslávnymi veriacimi, i medzi národmi jednotu a lásku k blížnemu. Sv. apoštolom rovní Cyril a Metod, proste Boha za nás!" povedal vladyka Michal.

Následne v mene Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku odovzdal vladykovi Rastislavovi Rád sv. kniežaťa Rastislava I. stupňa, ďalším vladykom Rád sv. kniežaťa Rastislava II. stupňa a Medaily sv. Cyrila a Metoda. Metropolita Rastislav sa poďakoval arcibiskupovi Michalovi za podnet, ktorý, ako povedal, všetkých dnes zhromaždil v pražskom katedrálnom chráme. „Pretože naozaj, na poctu a z úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi, našim vierozvestcom, ste všetko zariadili tak, že dnes sme ich oslavovali takmer celá plnosť pravoslávnej Cirkvi – z rozličných národov, z rozličných miestnych Cirkví – spoločne sme prinášali Bohu naše modlitby a tešili sa zo svojej pravoslávnej viery," uviedol metropolita Rastislav.

„Pri príležitosti dnešného sviatku mi dovoľte za seba i Posvätnú synodu našej miestnej Cirkvi poďakovať sa Vám, pozdraviť Vás a zaželať vám vo vašej službe arcibiskupa pražského a českých krajín Božie požehnanie a pomoc, pastiersku múdrosť, otcovskú lásku a dobrú starostlivosť o zverené Vám stádo. Pri tomto vzácnom jubileu 1155. výročia od príchodu sv. Cyrila a Metoda do našich krajín mi dovoľte udeliť vám pamätnú medailu sv. Cyrila a Metoda a popriať Vám ešte mnoho dobrých a požehnaných rokov vo vašej biskupskej službe," zaželal arcibiskupovi Michalovi metropolita Rastislav.

Ďalšie pamätné medaily a ikony si z rúk vladyku Michala následne prevzali viacerí duchovní a vzácni hostia.

FOTO
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty