Prešovská pravoslávna eparchia

Chrámový sviatok v Dubovej

Domov   >   Vyhľadávanie
V sobotu 19. septembra 2020 sa v chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Dubovej (okr. Svidník – arcidekanát Bardejov) uskutočnila slávnostná sv. liturgia pri príležitosti osláv chrámového sviatku. Pri sv. prestole dubovskej cerkvi sa spolu s miestnym duchovným správcom jer. Danielom Omaskom modlili jer. Marián Derco (správca PCO Medvedie a Krajná Porúbka) a jer. Miroslav Humenský (správca PCO Vranov nad Topľou) za asistencie diakona Mikuláša Pružinského (PCO Prešov). Pre dubovských pravoslávnych kresťanov bola účasť diakona na liturgii niečo, čo doposiaľ nezažili, a výrazne prispela k zvýšeniu slávnostnosti a duchovnej atmosféry sv. liturgie.

Veľkým Božím požehnaním je skutočnosť, že po roku nabral rozostavaný ikonostas dubovskej cerkvi opäť reálnejšie kontúry. Fakt, že pri sv. prestole sa v modlitbe zjednotili kňazi trocj arcidekanátov Prešovskej pravoslávnej eparchie (Bardejov, Svidník a Prešov), vlieva do našich sŕdc nádej na duchovnú jednotu všetkých pravoslávnych veriacich na Slovensku – Slovákov, Rusínov i príslušníkov ďalších národností. Existencia a fungovanie dubovského pravoslávneho chrámu, ktorý počas svojej niekoľkoročnej výstavby úspešne zvládol mnohé skúšky, je prejavom Božej vôle, že náš útulný chrám pod záštitou jeho Patrónky Presvätej Bohorodičky má nielen architektonicky zveľaďovať obec, ale i byť domom modlitby pre všetkých bohabojných ľudí.

Sláva Bohu, že sme aj v tomto neľahkom roku mohli s Jeho požehnaním v zdraví osláviť chrámový sviatok dubovskej cerkvi. Nech to pre nás bude povzbudením do ďalších vrúcnych modlitieb k Spasiteľovi a Presvätej Bohorodičke – ďakovných i prosebných, za naše dubovské pravoslávne spoločenstvo. Hóspodi Iisúse Christé, pomíluj nás hríšnych! Presvjatája Bohoródice, spasí nás!

FOTO

Marek Chovanec
PCO Dubová

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty