Prešovská pravoslávna eparchia

Chrámový sviatok a spomienka na o. Vasilija Ptaščuka vo Svetliciach

Domov   >   Vyhľadávanie
V dnes už takmer vyľudnenej obci Svetlice v medzilaboreckom okrese oslávili v nedeľu 8. októbra 2017 pravoslávni veriaci chrámový sviatok a zároveň si pripomenuli 70. výročie usnutia jedného z bývalých duchovných správcov – prot. Vasilija Ptaščuka, ktorý tam pôsobil v období pred a počas 2. svetovej vojny. V chráme Pokróva Presvjatýja Bohoródicy odslúžil pri tejto príležitosti Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav sv. liturgiu.

Arcidekan pre okresy Stropkov a Medzilaborce mitr. prot. Ján Novák priblížil v kázni život o. Vasilija Ptaščuka, ktorý v rokoch 1939 až 1942 zachránil vyše 600 ľudí židovskej národnosti tým, že im vydal potvrdenie o krste. Sám preto zažil mnohé prenasledovania, súdy a stíhania. Jestvuje o tom množstvo dokumentov, ktoré by bolo dobré vydať v knižnej podobe.

Metropolita Rastislav vo svojom príhovore v závere sv. liturgie vyzdvihol osobné hrdinstvo o. Vasilija: „Pripomíname si život, dielo i usnutie otca prot. Vasilija Ptaščuka, ktorý slúžil v tomto chráme vo veľmi ťažkej dobe – v čase 2. svetovej vojny. Prenasledovanie, stíhanie, súdy ani verejné poníženie – nič z toho nedokázalo otriasť jeho presvedčením a nedonútilo ho, aby v sebe zaprel ľudskosť, no všetky tieto peripetie výrazne podlomili jeho zdravie a spôsobili, že tesne po skončení 2. svetovej vojny v roku 1947 zomrel. Hoci od jeho smrti už uplynulo 70 rokov, zdá sa, že mnoho vecí sa odvtedy príliš nezmenilo. Aj v dnešnej dobe kresťania zažívajú – a vyzerá to tak, že vždy budú zažívať – prenasledovania, posmešky a nepochopenie zo strany tohto sveta. Preto je dobré pamätať na osobné hrdinstvo našich predkov, aby sme, ako hovorí apoštol Pavol, pozerajúc na ich príklad, napodobňovali ich spôsob života," povedal vladyka.

Ako ďalej uviedol, verí, že nielen o. Vasilij, ale aj všetci tí, ktorí nás predišli na ceste do večnosti, za nás prosia pred Božím trónom. „Takýmto spôsobom je Christova Cirkev – tá po-zemská, ale aj tá nebeská – v Božskej liturgii jedna. Nie je to tento alebo oný svet, ale je len jeden Christos a jedno je Jeho Telo – Cirkev, ktorého sme všetci údmi. Napriek tomu, že telesná smrť nás na istú dobu môže fyzicky rozdeliť, duchovne vždy zostávame spojení a na každej Božskej liturgii môžeme byť vedno," priblížil vladyka Rastislav.

Po skončení sv. liturgie sa konalo požehnanie kolyva. Na záver metropolita Rastislav spolu s prítomnými duchovnými na hrobe o. Vasilija pri chráme odslúžil panychídu.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU


Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty