Prešovská pravoslávna eparchia

Ústredie

PREŠOVSKÁ PRAVOSLÁVNA EPARCHIA

Eparchiálny archijerej:
Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska,
predseda Eparchiálnej rady
email: arcibiskup@ppepoer.sk
sídlo: Budovateľská 1, 080 01 Prešov,
tel.: 051/773 36 12, 051/746 02 70

Eparchiálna rada – členovia:
prot. Mgr. Peter Kačmár
prot. Mgr. Ján Sovič
Ing. Mikuláš Podhajecký
Mgr. Marián Škovran
jerej. Mgr. Peter Savčák

virilní členovia:
mitr. prot. prof. Milan Gerka
prot. Mgr. Vladimír Ignác
Mgr. Katarína Krullová

Úrad Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
sídlo: ul. Budovateľská 1, 080 01 Prešov
riaditeľ: mitr. prot. doc. Alexander Cap, CSc.
tajomník: mitr. prot. Mgr. Michal Švajko

sekretariát: Oľga Kráľová, samostatný odborný referent – sekretárka ÚPPE
tel.: 051/746 02 64 fax: 051/746 02 65,
email: sekretariat@ppepoer.sk

Právno-technické oddelenie:
vedúci oddelenia: mitr. prot. Mgr. Michal Švajko
právny zástupca ÚPPE: JUDr. Marián Geleneky
tel: 051/746 02 70 fax: 051/746 02 60,
email: sekretariatpto@ppepoer.sk

tajomník pre pastoráciu a katechizáciu:
prot. Mgr. Ing. Ján Kuzan

Misijný odbor:
predseda MO: prot. Mgr. Ing. Ján Kuzan,
email: jan.kuzan@gmail.com

členovia MO:
mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
prot. Mgr. Jozef Haverčák
mitr. prot. Mgr. Michal Haverčák
mitr. prot. Mgr. Peter Humeník
mitr. prot. Mgr. Ján Lakata
prot. Mgr. Boris Hrustič,
prot. Mgr. Demeter Paster
mitr. prot. Mgr. Juraj Sičák,
prot. Mgr. Ján Sovič
mitr. prot. Mgr. Michal Švajko

Ekonomické oddelenie:
ekonóm: Ing. Marcela Vrabeľová, MBA
mzdová účtovníčka: Ing. Mgr. Tatiana Pavľučuková
vodič: Mgr. Kornel Prokop
upratovačka: Miroslava Ľašová

Eparchiálna revízna a kontrolná komisia:
Ing. Vladimír Bodnár, jerej Mgr. Alexander Kleban,
mitr. prot. Mgr. Juraj Rychvalský

Komisia pre skúmanie kanonických priestupkov:
mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.,
tel.: 051/774 56 96, mobil: 0907 958 301,
email: gerka@orthodox.sk,  gerkam@unipo.sk
jerej Mgr. Andrej Nikulin, PhD.,
prot. Mgr. Juraj Sičák
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty