Prešovská pravoslávna eparchia

Spravodajstvo

Domov   >   Aktuality   >   Spravodajstvo

Medzinárodné stretnutie pravoslávnych vojenských duchovných

Medzinárodné stretnutie pravoslávnych vojenských duchovných, ktoré sa konalo vo Varšave v dňoch 17. ...

Pri pravoslávnom chráme vo Vranove nad Topľou posvätili nový kríž

Pri príležitosti chrámového sviatku Pokrova Presvätej Bohorodičky sa v nedeľu 16. októbra 2016 usku ...

Pochovanie pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny

Na obecnom cintoríne v Osadnom boli vo štvrtok 13. októbra 2016 pochované telesné pozostatky neznámych ruských voj ...

Posviacka prestola a chrámu v obci Vojtovce

Druhá tohtoročná októbrová nedeľa sa zapíše nielen do histórie cirkevnej obce Vojtovce v stropkovskom okrese, ale najmä do sŕdc tamojš ...


Panychída za obete Druhej svetovej vojny vo Svidníku

Vo štvrtok 6. októbra 2016 sa na Dukle a vo Svidníku uskutočnil spomienkový pietny akt za obete Druhej svetovej vojny. Hrdi ...

Posvätná synoda sa v Bratislave zaoberala aktuálnymi otázkami života našej miestnej Cirkvi

Za účasti čelných predstaviteľov našej miestnej Cirkvi sa v utorok 4. októbra ...

Stretnutie rodákov v Ruskom

Cesta do Ruského v nedeľu 18. septembra 2016 bola radostná i smutná zároveň. Okolitá príroda, ponorená do rannej hmly, akoby melancholicky trúc ...

Spomienka na národného buditeľa Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho v Čertižnom

Adolf Ivanovič Dobriansky bol vynikajúci verejný činiteľ Ruského hnutia Podkarpatskej Ru ...

Oslavy prestolného sviatku v Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského v Prešove

V sobotu 24. septembra 2016 sa v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nev ...

Metropolita Rastislav na otvorení akademického roka Prešovskej univerzity

Univerzitné podujatie, ktoré oficiálne otvára každý akademický rok, je tradíciou aj ...

Metropolita Rastislav na irenickej návšteve Moskovského patriarchátu

V dňoch 26. augusta - 2. septembra 2016 Jeho Blaženosť Rastislav ako metropolita českých krajín a Slove ...

Strana: ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ...
Strana 24 z 38
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty