Prešovská pravoslávna eparchia

Výsledky vedomostnej súťaže „Cirkevnoslovanský jazyk“

Domov   >   Vyhľadávanie
V piatok 16. júna 2017 sa v Kultúrnom dome Starina v Snine konala vedomostná súťaž z náboženskej výchovy na tému  "Cirkevnoslovanský jazyk", ktorú ešte začiatkom školského roka vyhlásil Úrad Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Určená bola pre žiakov základných a stredných škôl pravoslávneho vierovyznania. Zapojili sa do nej prevažne domáci Sninčania, ale prišli nás podporiť aj hostia z Varadky a Nižnej Polianky v sprievode prot. Petra Savčáka.

Cieľom tejto súťaže bolo priblížiť deťom krásu a bohatstvo cirkevnej slovančiny, vnímať ju ako živý bohoslužobný jazyk našej Cirkvi, ale predovšetkým uchovať ju ako naše vzácne dedičstvo. Deti mali za úlohu napísať test, ktorý zvládli naozaj nad očakávanie, z čoho máme samozrejme veľkú radosť.

Výsledky sa hodnotili pre každý ročník zvlášť:


4. ročník: Tamara Korbová (Nižná Polianka)
5. ročník: Ema Maďarčiková, Terézia Miková a Anna Uporská (Snina)
6. ročník: Roman Lytvynenko a Sebastián Šelepák (Snina)
7. ročník: Simona Peterová (Snina)
8. ročník: Juliana Savčáková (Varadka), Zuzana Čuchtová a Alexander Kucka (Snina)
9. ročník: Viktória Štofiková, Barbara Ignácová, Aneta Kofirová a Lívia Kočanová (Snina)


1. ročník: Diana Ščuroková, Martin Morong, Lucia Regulová a Nataša Semjonová (Snina)
2. ročník: Alžbeta Rošková, Kristína Diničová a Dávid Janko (Snina)

Absolútnou víťazkou s plným počtom bodov sa stala Viktória Štofiková

Veríme, že to nebola posledná súťaž tohto druhu a dúfame, že sa k nám nabudúce pridajú aj ďalšie cirkevné obce.

Mgr. Tatiana Kerekaničová, PhD.
tajomníčka pre školstvo a mládež
MR PC na Slovensku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty