Prešovská pravoslávna eparchia

Vo Svidníku posvätili pamätník a hrob pre nenarodené deti

Domov   >   Vyhľadávanie
Na svidníckom cintoríne v uplynulých dňoch odhalili a požehnali pamätník nenarodeným deťom a hrob, ktorý je určený na uloženie pozostatkov nenarodených detí. O jeho vybudovanie sa pričinilo občianske združenie Spoločenstvo priateľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku. V meste prevádzkuje útulok Dom sv. Jozefa, v ktorom počas 23 rokov pomohlo viac ako 350 ľuďom v núdzi. Na slávnostnom odhalení, ktorého súčasťou bola ekumenická bohoslužba, boli prítomní duchovní gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi, za Pravoslávnu cirkev okresný arcidekan mitr. prot. Ján Sovič, ďalej minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, zástupcovia krajskej a mestskej samosprávy a desiatky ľudí.

„Stavbu hrobky a úpravu okolia realizovali práve obyvatelia útulku Dom sv. Jozefa. Celý projekt bol financovaný z viacerých zdrojov, pomocou projektov, ktoré podporilo VÚC i mesto Svidník, ďalej cestou verejnej zbierky, i sponzorskými darmi," priblížil riaditeľ združenia Marek Fek.

Ako povedal, samotný hrob pre nenarodené deti je konkrétnou pomocou rodičom, ktorí napriek prípravám na narodenie svojho bábätka, sa tohto okamžiku nedočkajú. „Naopak, musia riešiť smutnú situáciu jeho pochovania. V čase, keď sa zaoberali výberom mena, výberom krstných rodičov, zabezpečovaním výbavičky, s radosťou a očakávaním sa pripravovali na deň „D", zrazu prišla nečakaná situácia a oni väčšinou nemajú kde bábätko pochovať. Práve pre takéto deti je hrob pripravený. Pri-tom stále platí, že najlepšie je si bábätko pochovať do hrobu svojich zomrelých rodinných príslušníkov," skonštatoval Fek.

„Nenarodené dieťa si môžeme uctiť ako svoje tým, že mu dáme meno, môžeme mu prejaviť dôstojnosť človeka tým, že ho ako človeka aj pochováme. V neposlednom rade ako veriaci veríme, že Boh ho pri počatí obdaril nesmrteľnou dušou a ono žije naďalej a raz sa s ním môžeme stretnúť. Počatím vznikol nielen konkrétny človek, ale aj bytosť s jedinečnou dušou, ktorému už v 18. dni začína biť srde. Nechceme byť tými, čo budú súdiť, ale tými, ktorí poskytnú pomoc. Preto hrob je v kombinácii s pamätníkom, aby nielen hrob bol pomocou, ale aj pamätník. Pamätník má „kričať" a ohlasovať lásku k dieťaťu. Má zobrazovať nielen dieťa ako naďalej živé vo svojej duchovnej podstate, ale má zobraziť obidvoch smútiacich rodičov, muža a ženu. Jediný správny a ústavou definovaný vzorec manželstva. Zo súsošia má sršať nádej. Má byť teda nielen pietnym miestom, ale má mať aj výchovný rozmer budovania úcty k životu, k manželstvu, rodine," doplnil Fek.

Pamätník nenarodeným deťom zobrazujúci obidvoch rodičov a potratené dieťa je jediný v takejto podobe na Slovensku. Jeho autorom je Martin Hudaček z Telgártu. „Ďalšou výnimočnosťou je hrobové miesto na ukladanie pozostatkov nenarodených detí. Takýchto hrobov je zatiaľ na Slovensku len niekoľko. Najbližší oficiálny spoločný hrob je v Košiciach," dodal Fek.

FOTO

Foto: OZ Spoločenstvo priateľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty