Prešovská pravoslávna eparchia

V Prešove sa stretli zástupcovia jednotlivých cirkví

Domov   >   Vyhľadávanie
Zástupcovia jednotlivých cirkví pôsobiacich na území mesta Prešov sa v utorok 12. decembra 2017 na pozvanie primátorky Prešova Ing. Andrei Turčanovej zúčastnili adventnej večere. Pri slávnostnom stole sa prítomní v uvoľnenej atmosfére porozprávali o aktuálnych problémoch v spoločnosti, ako aj výzvach, ktorým je potrebné sa venovať. Z ich stretnutia vzišlo Vianočné prianie Prešovčanom, ktoré vám prinášame v plnom znení.


Vianočné prianie Prešovčanom

Vážení Prešovčania!

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Odvšadiaľ cítime očakávanie a prípravy na ten výnimočný čas spojený s narodením Ježiša Krista. Intenzívnejšie vnímame obdobie, kedy sa každodenná pracovná rutina spomaľuje a prevažuje radosť a láska, rodinná súdržnosť, dobro a pokojná atmosféra.

To, čo si prajeme v týchto dňoch asi najviac, je naplnenie túžob a prianí našich blízkych. Želáme preto do všetkých prešovských rodín a domovov, na pracoviská i do kolektívov, všetkým ľuďom dobrej vôle, aby ich srdcia Boh naplnil pokojom. Prajeme všetkým, aby mali Vianoce obohatené najmä o duchovný rozmer, aby sme všetci počas sviatkov vďaka svetlu Kristovho narodenia otvorili naše srdcia i dlane a prijali i rozdávali dobro a lásku, ktorú Novonarodený svojim príchodom na tento svet prináša.

„Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn."

Láska, ktorú prináša a ktorá je najväčším darom i posolstvom Vianoc, nech je počas adventu súčasťou nášho mesta i vzájomných medziľudských vzťahov. Pretože v jednote je sila a len vzájomná pomoc a opora nás bude aj naďalej posúvať vpred a pomáhať odolávať prekážkam.

Kristovo narodenie nech je všadeprítomné a nech Vás sprevádza počas celých Vianočných sviatkov, ale i celý nasledujúci rok. Aby bol v Prešove naplnený zdravím, šťastím, úspechmi i Božím požehnaním.

Milostiplné Vianoce a požehnaný Nový rok 2018!

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

J. E. Mons. Bernard Bober
arcibiskup metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy

J. E. Mons. Ján Babjak, SJ
arcibiskup metropolita Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie

Jeho Blaženosť Rastislav
pravoslávny arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska

J. E. Slavomír Sabol
biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
Zdroj: www.presov.sk / Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty