Prešovská pravoslávna eparchia

V Prešove sa konalo zasadnutie Posvätnej Synody

Domov   >   Vyhľadávanie
V stredu 28. júna 2017 sa v priestoroch Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku konalo zasadnutie Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Zúčastnili sa ho Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup pražský a českých krajín Michal, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup michalovsko-košický Juraj, Jeho Preosvietenosť vikárny biskup šumperský Izaiáš a druhý tajomník Posvätnej synody mitr. prot. Milan Gerka.

Po spoločnej modlitbe sa prítomní zaoberali aktuálnymi otázkami života našej miestnej Cirkvi.

Pálčivým problémom zostáva situácia niekoľkých duchovných Olomoucko-brnianskej eparchie a sestier z Vilémovského monastiera, prepustených v čase krízy našej miestnej Cirkvi za svoju lojalitu metropolitovi a Posvätnej synode.

Posvätná synoda na svojom predošlom zasadnutí 5. apríla 2017 v Bratislave uznesením č. 5 požiadala Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskupa olomoucko-brnianskeho Simeona o písomné zdôvodnenie nenaplnenia bodu 6. tzv. Konštantínopolskej dohody z januára 2016. Bol jej však doručený len list, podpísaný riaditeľom ÚER OBE šumperským biskupom Izaiášom, v ktorom sa konštatuje, že napriek dvom výzvam ER OBE v máji a októbri minulého roka sa nikto zo spomínaných duchovných nedostavil na ÚER OBE ani nepodal písomnú žiadosť o znovuprijatie do pracovného pomeru.  Z toho údajne vyplýva, že spomínaní duchovní o to v podstate nemajú záujem.

Ďalej sa zaoberala sťažnosťou člena KRK PPE Ing. Františka Fedora na arcibiskupa pražského a českých krajín Michala. Za účelom riešenia vzniknutých problémov sa vladyka Michal zaviazal v dohľadnej dobe zvolať zasadnutie ER PPE a Eparchiálne zhromaždenie PPE.

Zasadnutie Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku sa po niekoľkohodinovom rokovaní skončilo v neskorých poobedňajších hodinách.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty