Prešovská pravoslávna eparchia

V Bratislave zasadala Posvätná synoda Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska

Domov   >   Vyhľadávanie
V bratislavskom chráme sv. Rastislava sa v utorok 14. novembra 2017 začalo riadne zasadnutie Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Pred začatím rokovania Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav odslúžil moleben za požehnaný priebeh zasadnutia.

Na rokovaní sa zúčastnili Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup pražský a českých krajín Michal, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup olomoucko-brniansky Simeon, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup michalovsko-košický Juraj a Jeho Preosvietenosť biskup šumperský Izaiáš. Prítomný bol i druhý tajomník Posvätnej synody mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.

Posvätná synoda sa zaoberala aktuálnymi otázkami života našej miestnej Cirkvi. Schválila text Posolstva Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku k sviatku Christovho Narodenia 2017/18. Ďalej delegovala arcibiskupa Juraja na bilaterálny akademický dialóg medzi pravoslávnou Cirkvou a predstaviteľmi judaizmu, ktorý sa uskutoční začiatkom decembra v Jeruzaleme (Izrael). Na oslavy 100. výročia obnovenia patriarchátu v Ruskej pravoslávnej cirkvi, ktoré sa uskutočnia začiatkom decembra v Moskve (Ruská federácia), delegovala metropolitu Rastislava, arcibiskupa Michala, predstaveného Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska v Moskve archimandritu Serafima (Šemjatovského) a archidiakona Maxima (Durilu).

Posvätná synoda poverila predsedu Pracovnej komisie pre novelizáciu Ústavy Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku vladyku Juraja, aby skoordinoval činnosť členov komisie do najbližšieho zasadnutia Posvätnej synody, ktoré sa uskutoční v rozšírenej podobe a budú na ňom odprezentované výsledky práce komisie. Rovnako sa členovia Posvätnej synody uzniesli na tom, že o všetkých kánonických rozhodnutiach, týkajúcich sa duchovných vo svojich eparchiách, budú informovať svojho predsedu a vzájomne sa medzi sebou. V rámci programu jednotliví vladykovia podali informatívne správy o stave svojich eparchií a zaoberali sa tiež korešpondenciou z rôznych miestnych Cirkví.

V závere zasadnutia sa metropolita Rastislav poďakoval prítomným za účasť a ukončil ho modlitbou.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty