Prešovská pravoslávna eparchia

V Bardejovských kúpeľoch sa modlili za obete 2. svetovej vojny

Domov   >   Vyhľadávanie
Pri príležitosti 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny sa v sobotu 8. mája 2021 uskutočnila panychída za padlých vojakov pri pomníku v Bardejovských Kúpeľoch. Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnili duchovní bardejovského arcidekanátu, zástupcovia kozáckeho zboru, generálny riaditeľ Bardejovských Kúpeľov JUDr. Ing. Jaroslav Komora, ako aj veriaci z viacerých cirkevných obcí a kúpeľní hostia.

V závere paschálneho parastasu sa k veriacim prihovoril duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Bardejovské Kúpele prot. Mgr. Nikolaj Lakata.

«Stojíme pri živototvornom Kríži ako majáku slobody a zapaľujeme v pokore sviecu úcty. S vďačnosťou si pripomíname hrdinstvo tých, z ktorých nielen na Dukle, vo Svidníku či Dargove, ale po celých Karpatoch tiekla krv, ktorí tak naplnili slová sv. Evanjelia: «Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto svoj život kladie za svojich priateľov» (Jn 15, 13). Na oltár víťazstva bolo položených viac ako 20 miliónov životov. Strašná a krvavá vojna otriasla celým svetom. Víťazstvo bolo dosiahnuté za obrovskú cenu. Za každou bitkou stála nezlomná láska k vlasti a ešte väčšia viera a nádej v Christa, že po boji v tomto živote dostihneme nebeskú vlasť - večnú otčinu, ktorú pre nás Svojou smrťou na Golgote a Svojím slávnym Zmŕtvychvstaním vydobyl Iisus Christos,» povedal vo svojom príhovore o. Lakata.

Prítomným sa prihovoril i zástupca kozáckeho zboru, ktorý odovzdal prot. Nikolajovi Lakatovi najvyššie ocenenie zlatého kríža in memoriam pre jeho otca, bývalého duchovného správcu PCO Bardejov a okresného arcidekana mitr. prot. Jána Lakatu. Ďalšie ocenenia boli udelené duchovnému správcovi PCO Becherov jer. Mgr. Ján Pilko a jeho mátuške Monike, ako aj niekoľkým členom Kozáckeho zboru.

«So svjatými upokój, Hóspodi, dúšy usópšich voždéj i vóinov, položívšich žízň svojú za nás i za mír!»
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove / Foto: Internet

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty