Prešovská pravoslávna eparchia

Ukončenie akademického roka 2019/2020 a slávnostná promócia na PBF PU v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
V Kaplnke sv. Jána Teológa v Pravoslávnom kňazskom seminári PU v Prešove sa v utorok 14. júla 2020 konala sv. liturgia pri príležitosti ukončenia akademického roka 2019/20 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove. Okrem duchovných, ktorí pôsobia na fakulte a v seminári, sa na nej zúčastnili študenti fakulty spolu so svojimi príbuznými, keďže v ten istý deň sa konala i slávnostná promócia absolventov fakulty. Po sv. liturgii bol odslúžený ďakovný moleben.

„Na sv. liturgii sme sa poďakovali Bohu, lebo slovo Eucharistia znamená poďakovanie a v molebene sme sa ešte raz poďakovali Bohu za celý rok, za všetko, čo sme sa mohli naučiť a prežiť. Za všetko, čo nám Boh dal, dary, ktoré sme dostali, a nebolo ich málo," povedal v úvode svojho príhovoru po sv. liturgii dekan fakulty doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.

Spomenul tiež situáciu týkajúcu sa počtu študentov a rozvoja fakulty. „Situácia, v ktorej sme sa ocitli, je zvláštna, ale fakulta vždy tak ako aj Cirkev zažívala raz rozkvet, inokedy zase ťažké obdobia. V minulosti boli obdobia, kedy mala fakulta takmer 600 študentov, inokedy zase len sedem, a my sme teraz niekde uprostred. Čo bude ďalej, uvidíme. V ťažkých situáciách Boh vždy ľuďom niečo dal. Verím tomu, že aj táto situácia, kedy mnohí študenti nemohli prísť dnes do chrámu zo zahraničia alebo aj zo Slovenska, lebo sa báli, nám niečo prinesie a dá. Ako raz povedal igumen monastiera sv. Alžbety v Minsku o. Andrej (Lemešonok), keď niekto v čase komunizmu, kedy bolo ťažko, začal chodiť do chrámu, tak to bolo už na celý život. V čase slobody sa stávalo, že prestal žiť s Bohom. Preto prichádzajú obdobia takzvaného očistenia, kedy si ľudia kladú otázku, o čo im v živote ide a čo vlastne od života chcú," povedal o. Štefan.

Zároveň poukázal na dôležitosť toho, aby si človek v živote kládol ciele. „Ako hovorieva vladyka Ambróz (Jermakov), rektor Sretenského duchovného seminára v Moskve: „Ak si prestaneme klásť ciele, veľmi rýchlo sa nájdu ľudia, ktorí nám vnútia tie svoje". Preto nikdy nesmieme prestať pacovať, niečo chcieť a ísť za tým. Ničoho sa nebojme, neprestávajme pracovať a s nádejou a ochotou slúžme Bohu," dodal dekan fakulty.

Učiteľom, vedeniu kňazského seminára, ako aj študentom poprial všetko dobré a vyjadril nádej, že sa im podarí vytvoriť také podmienky, aby študenti s láskou chodievali do školy, kde sa budú môcť stretávať a vzdelávať.

FOTO
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty