Prešovská pravoslávna eparchia

Sviatok Christovho Narodenia v Katedrálnom chráme v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
Sviatok Christovho Narodenia oslávil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav v prešovskom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského. V predvečer sviatku v sobotu 6. januára 2018 odslúžil veľké povečerie s utreňou spolu s duchovnými Katedrálneho chrámu.

„V dnešnú svätú noc sa v duchovnej radosti spájajú nebo a zem, anjeli a ľudia, lebo Boh prijíma na seba ľudské telo. Najväčšie tajomstvo dnešného sviatku je vyjadrené slovami, ktoré sme spievali na začiatku veľkého povečeria: „S námi Bóh". Tie isté slová zazneli i v Evanjeliu na utreni. Práve Christovo Narodenie je naplnením slov proroka Izaiáša: „Sé, Ďíva vo črévi priímet, i rodít Sýna, i narekút ímja Jemú Emmanuíl, jéže jésť skazújemo S námi Bóh," povedal po skončení veľkého povečeria vladyka.

V nedeľu 7. januára 2017 v deň sviatku Christovho Narodenia odslúžil vladyka sv. archijerejskú liturgiu. V kázni poukázal na fakt, že samotný úkon čítania Evanjelia diakonom na ambone uprostred chrámu symbolicky vyjadruje podstatu sviatku Christovho Narodenia. „Týmto úkonom je vyjadrená podstata sviatku Christovho Narodenia – skutočnosť, že Božie Slovo prišlo medzi nás. Zostúpilo z trónu Božskej Veleby, zaodelo sa ľudskou prirodzenosťou, žilo na tomto svete medzi nami, vykonalo spasiteľné dielo a opäť sa vznieslo na nebo. V tom je celé Evanjelium. Lenže, to, čo sa zdá také jednoduché a prosté na prvý pohľad, v skutočnosti také jednoduché a prosté nebolo. Koľko zvláštnych vecí sa udialo už len pri Christovom Narodení! Anjeli k Nemu privádzajú betlehemských pastierov, svetlo hviezdy z východu perzských mudrcov. Tí boli ďaleko od pravej viery v jediného Boha, ale Hospodin ich cez hviezdu, cez to, v čo oni verili, čo poznali a uctievali, volá k sebe. A oni idú. Prekonávajú ďalekú cestu, prekonávajú mnohé útrapy a ťažkosti, ktoré boli spojené s putovaním, a nakoniec nachádzajú Toho, Ktorého hľadali. Priviedlo ich k Nemu svetlo hviezdy. Práve preto v tropári dnešného sviatku spievame: „v ném bo zvizdám služáščiji zvizdóju učáchusja Tebí kláňatisja, Sólncu právdy". Ale je tu ešte ktosi, kto sa chce – údajne – novonarodenému Christovi pokloniť – židovský kráľ Herodes. Ten sedí vo svojom kráľovskom paláci a keď sa dozvedá, že sa deje čosi zvláštne, spočiatku sa diví a – možno úprimne – chce sa novonarodenému Mesiášovi pokloniť. Lenže potom prichádza diabol a pripomína mu slová mudrcov – narodil sa nový židovský kráľ. - „Ale veď ja som židovský kráľ. To znamená, že je tu ktosi, kto ma ohrozuje." A tak sa jeho ochota pokloniť sa Božiemu Vyvolencovi veľmi rýchlo mení na zúrivú nenávisť voči Tomu, Koho vlastne ani nepoznal. V Betleheme, kde sa podľa Micheášovho proroctva mal narodiť Mesiáš, židovský kráľ, prikázal Herodes zabiť všetky novonarodené deti do dvoch rokov. Bol to skutočne desivý prejav krutej bezcitnosti zbabelého tyrana," zdôraznil v kázni vladyka.

Podľa jeho slov sa aj v súčasnosti ľudia nechávajú veľakrát v duchovnom živote zmanipulovať diablom i vlastnou lenivosťou a zlozvykmi, čím sa môžu dostať do veľkého nebezpečenstva. „A práve od tohto nebezpečenstva zla, hriechu a smrti nás prišiel Christos spasiť. On, Božie Slovo, nevzal na seba anjelskú prirodzenosť – vzal na seba prirodzenosť človeka, prijal naše telo a dušu, celú našu nemohúcnosť. No On túto nemohúcnosť pretvoril – zo slabého spravil silné, z lenivého horlivé, z ustráchaného nebojácne," skonštatoval vladyka.

„V dnešný sviatočný deň vám chcem popriať, aby ste prežili nielen tohtoročné Roždestvenské sviatky, ale vždy všetky sviatky nášho cirkevného roka v pravej duchovnej radosti. V radosti z Christa, ktorý je stredobodom, podstatou každého nášho kresťanského sviatku," zaželal veriacim vladyka.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU - Autor: Antonín Žižka
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty