Prešovská pravoslávna eparchia

Sviatok Bohozjavenia v prešovskom Katedrálnom chráme (2018)

Domov   >   Vyhľadávanie
V piatok 19. januára 2018 pri príležitosti Bohozjavenia odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spolu so správcom katedrálneho chrámu mitr. prot. Michalom Švajkom, mitr. prot. Alexandrom Capom, prot. Štefanom Pružinským, archidiakonom Maximom (Durilom) a diakonom Viktorom Čabiňakom v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove slávnostnú sv. liturgiu.

V kázni sa vladyka Rastislav dotkol odkazu sviatku Bohozjavenia a jeho významu pre kresťanov súčasnosti. „Tak, ako som spomínal včera po celonočnom bdení, voda v rieke Jordán všetkých tých, ktorí uverili Bohu, že poslal sv. Jána Predchodcu a Krstiteľa a činili pokánie, vstupovali do nej a umývali sa v nej, očisťovala nielen od nečistoty telesnej, ale aj duchovnej – od hriechu. Avšak skrze ponorenie sa nášho Spasiteľa do vôd Jordánu tieto dostali inú, novú blahodať - nielen očisťovať hriechy, ale aj obrodzovať, znovuzrodzovať pre večný život. Od okamihu Spasiteľovho krstu až do konca tohto sveta všetci tí, ktorí sa budú chcieť obrátiť od hriechu a smrti k svätosti a večnému životu, vo vodách sv. krstu môžu nájsť blahodať znovuzrodenia," uviedol v kázni vladyka.

Ako povedal, túto veľkú milosť, ktorú sme dostali – si my kresťania často ani neuvedomujeme. „Veľakrát ňou plytváme tak ako vodou. No vodou a duchom sa uskutočňuje naša spása. Nimi je položený základ, na ktorom máme ďalej cez dobrý, zbožný život budovať. Čo vlastne je ten dobrý a zbožný život? Scholastická formulácia by asi bola, že je to život podľa Božích prikázaní. Dá sa definovať aj takto. Ale ako kresťania by sme mali vyznávať, že zbožný život je predovšetkým životom lásky. Nie egoizmu, kedy vidíme len sami seba, ale opravdivej lásky. Náš Boh je totiž predovšetkým Bohom lásky," uviedol v kázni vladyka.

Tajomstvo Svätej Trojice, ktorá sa zjavila na Jordáne, tých, ktorí ho prijímajú a vyznávajú, podľa slov vladyku, začleňuje do Tela Cirkvi. „Toto veľké tajomstvo Svätej Trojice nás robí kresťanmi. Toto veľké tajomstvo osvetľuje temnotu ľudskej duše," povedal vladyka.

„Chcel by som nám i celému kresťanskému pokoleniu zaželať, aby sme toto veľké tajomstvo, ktoré nám bolo v dnešný deň odhalené – tajomstvo sv. Trojice - chránili vo svojich dušiach ako najväčší poklad, ktorý nám bol zverený. V súčasnosti jestvuje množstvo filozofických smerov a škôl. Ľudia „mudrujú" a snažia sa dokázať svoju chytrosť rôznymi zložitými špekuláciami, ktoré v konečnom dôsledku nedávajú človekovi nič. Tajomstvo sv. Trojice, ktorým sme boli osvietení, nám dáva večný život. Práve ten prajem dosiahnuť každému kresťanovi, ktorý sa odhodlá vydať na úzku a tŕnistú cestu boja o svoju spásu," zaželal veriacim vladyka.

Po skončení sv. liturgie za spevu tropáru sviatku Bohozjavenia – „Vo Iordáňi kreščájuščusja Tebí, Hóspodi..." – vladyka Rastislav tradičným spôsobom cez trojitú epiklézu a trojité ponorenie sv. Kríža posvätil vodu v nádobách uprostred chrámu a následne touto tzv. veľkou agiazmou (Bohojavlenskou sv. vodou) pokropil celý chrám i všetkých prítomných.

Na záver sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.

FOTOGALÉRIA - Predvečer sviatku Bohozjavenia - Autor: Antonín Žižka

FOTOGALÉRIA - Sviatok Bohozjavenia - Autor: Antonín Žižka
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty