Prešovská pravoslávna eparchia

Sv. liturgia pri príležitosti začiatku nového školského roka na PBF PU v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
Pri príležitosti začiatku nového školského roka na PBF PU v Prešove sa v utorok 25. septembra 2018 v Kaplnke sv. apoštola a evanjelistu Jána Teológa v PKS PU v Prešove uskutočnila slávnostná archijerejská sv. liturgia pod vedením Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava za asistencie Jeho Vysokopr-osvietenosti arcibiskupa pražského a českých krajín Michala a Jeho Preosvietenosti biskupa šumperského Izaiáša, ako aj viacerých duchovných, pôsobiacich v Pravoslávnom kňazskom seminári a vyučujúcich na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte.

Pred začiatkom sv. liturgie metropolita Rastislav postrihol na čteca študenta III. ročníka PBF PU v Prešove Mikuláša Pružinského.

Vo svojom príhovore po molebene v závere sv. liturgie vladyka Rastislav zdôraznil:

„Naše dnešné spoločné slúženie v osobách prítomných vladykov symbolicky spojilo Čechy, Moravu a Slovensko. I naša Pravoslávna bohoslovecká fakulta spája a zjednocuje celú našu miestnu Cirkev. Hoci dnes oslavujeme pamiatku sv. biskupa a mučeníka Autonóma, rád by som podotkol, že Pravoslávna bohoslovecká fakulta nie je v živote našej miestnej Cirkvi čímsi autonómnym, práve naopak, je neoddeliteľnou a neodmysliteľnou súčasťou jej Tela i života, a najmä na tento fakt by mali pamätať všetci jej vyučujúci i študenti - predovšetkým vy vytvárate a ovplyvňujete duchovnú „mikroklímu" našej miestnej Cirkvi a ste do veľkej miery jej „výkladnou skriňou". O to viac vám z hĺbky srdca prajem Božiu pomoc a požehnanie i dobré zdravie a všetko ostatné, čo je potrebné pre tvorivý vyučovací proces - zodpovedné a kompetentné odovzdávanie a prijímanie pravoslávnej teológie, čo je hlavným poslaním našej bohosloveckej fakulty. Nech vás všetkých Boh uchráni v dobrom zdraví na mnoho požehnaných rokov!" uviedol vladyka Rastislav.

Následne sa v aule PBF PU v Prešove uskutočnila pedagogická porada vyučujúcich.

FOTOGALÉRIA

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty