Prešovská pravoslávna eparchia

Stretnutie metropolitu Rastislava so generálnym duchovným EPS v OS SR a OZ SR

Domov   >   Vyhľadávanie
V pondelok 10. mája 2021 v priestoroch Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove – eparchiálnej rady (ďalej len ÚPPE) prijal arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav generálneho duchovného Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v Ozbrojených silách Slovenskej republiky (OS SR) a Ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (OZ SR) plk. Mgr. Viktora Saba, ktorého sprevádzali riaditeľ Úradu EPS OS SR jer. mjr. Mgr. Vladimír Varga a kancelár Ústredia EPS v OS SR a OZ SR Ing. Mgr. Jaroslav Balocký. Stretnutia sa za ÚPPE zúčastnil i tajomník mitr. prot. Mgr. Michal Švajko.

Plk. Mgr. Viktor Sabo priblížil metropolitovi Rastislavovi aktivity, ktoré aktuálne Ústredie EPS v OS SR a OZ SR rozvíja. Jednou z tém stretnutia bola i zmena Štatútu Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Ako povedal generálny duchovný, keďže ide o zmenu dôležitého dokumentu, zaujíma sa o názor všetkých členských cirkví, združených v Ekumenickej rade cirkví (ERC). Vedomie dôležitosti duchovnej služby v OS SR a OZ SR je preňho najdôležitejšou motiváciou v úsilí o rozvoj a čo najväčšiu efektivitu práce EPS. Okrem iného vyzdvihol i činnosť pravoslávnych duchovných, ktorí v jednotlivých zložkách EPS pôsobia. Vyjadril tiež spokojnosť so spoluprácou s riaditeľom Úradu EPS OS SR jer. mjr. Mgr. Vladimírom Vargom.

Metropolita Rastislav zdôraznil, že si uvedomuje dôležitosť pastoračnej služby v oblastiach, ktorým sa venuje EPS – armáda, polícia, hasiči, väznice... Zaujímal sa o možnosti a perspektívy spolupráce medzi Ústredím EPS v OS SR a OZ SR a Pravoslávnou cirkvou na Slovensku. Obetavá a zodpovedná spolupráca všetkých kresťanských duchovných je nevyhnutným predpokladom pre «vydávanie dobrého svedectva» o Christovi a Jeho Cirkvi, ktoré od nás očakáva spoločnosť a doba, v ktorej žijeme.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty