Prešovská pravoslávna eparchia

Stretnutie metropolitu Rastislava s ukrajinskými biskupmi Agapitom a Viktorom

Domov   >   Vyhľadávanie
Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav sa v utorok 31. mája 2017 v Prešove stretol s Jeho Vysokopreosvietenosťou metropolitom mohilov-podoľským a šarhorodským Agapitom a Jeho Preosvietenosťou vikárom odesskej eparchie biskupom arcizským Viktorom.

Stretnutie sa konalo v priestoroch Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie – Eparchiálnej rady. Zúčastnili sa ho i riaditeľ úradu prof. ThDr. Alexander Cap, CSc. a tajomník úradu mitr. prot. Mgr. Michal Švajko.

Vladykovia Agapit a Viktor informovali metropolitu Rastislava o živote sesterskej Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi i o súčasnom spoločenskom dianí na Ukrajine. Zaujímali sa o aktuálnu situáciu v našej miestnej Cirkvi, ako aj o možnosti štúdia študentov z Ukrajiny na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

Vladyka Rastislav sa zaujímal predovšetkým o aktuálne politické i cirkevné dianie na Ukrajine s ohľadom na nedávny pokus prijať v ukrajinskom parlamente projekty zákonov, obmedzujúcich slobodu pôsobenia Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Na záver stretnutia obom vladykom a ich sprievodu ako prejav úcty venoval spomienkové dary.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty