Prešovská pravoslávna eparchia

Slovenskí biskupi sa v Badíne dohodli na vyhlásení k Istanbulskému dohovoru

Domov   >   Vyhľadávanie
Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví na Slovensku, ktorí sa v utorok 13. februára 2018 stretli v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, sa dohodli na spoločnom vyhlásení k manželstvu, rodine a k tzv. Istanbulskému dohovoru.

Stretnutie sa začalo krátkou pobožnosťou. Vyše 40 zástupcov cirkví a náboženských spoločností privítal bratislavský rímskokatolícky arcibiskup-metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. a predseda ERC na Slovensku doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. Nasledovali tri prednášky. O úskaliach aplikácie európskeho práva v kontexte náboženskej slobody hovorila Jana Michaličková, o tzv. Istanbulskom dohovore Patrik Daniška a o mechanizmoch práce Európskeho súdu pre ľudské práva Marica Pirošíková. V diskusii sa predstavitelia jednotlivých kresťanských cirkví zaoberali aktuálnymi spoločenskými otázkami, predovšetkým témami rodiny a manželstva.

Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi a. v., Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku, Cirkvi adventistov siedmeho dňa i Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Stretnutie na najvyššej pracovnej úrovni nadväzuje na sériu pracovných rokovaní predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR.

Podujatie pripravila KBS v spolupráci s Ekumenickou radou cirkví na Slovensku.

FOTOGALÉRIA

Zdroj: www.tkkbs.sk
Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty