Prešovská pravoslávna eparchia

Slávnostná promócia absolventov PBF PU v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
V Divadle Jonáša Záborského v Prešove sa v pondelok 25. júna 2018 uskutočnila slávnostná promócia absolventov PBF PU v Prešove. Zúčastnili sa na nej i Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup pražský a českých krajín Michal, kancelár úradu Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku mitr. prot. Mgr. Ladislav Bilý, tajomník úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove mitr. prot. Mgr. Michal Švajko a rektor Pravoslávneho kňazského seminára PU v Prešove mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.

Za Prešovskú univerzitu sa na slávnostnej promócii zúčastnil prorektor pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality Prešovskej univerzity v Prešove doc. Ing. Peter Adamišin, PhD., ako aj ďalší vzácni hostia, zástupcovia jednotlivých fakúlt PU v Prešove, ako aj Fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove.

Promočný akt viedol prodekan PBF PU v Prešove pre vedu a doktorandské štúdium prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. a promótorom bol prodekan pre vzdelávanie prot. doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD.

Diplomy o úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia si z rúk dekana PBF PU v Prešove  prof. ThDr. Jána Šafina, PhD. prevzalo 9 študentov magisterského štúdia v odbore pravoslávna teológia, 19 študentov magisterského štúdia v odbore sociálna práca, 14 študentov bakalárskeho štúdia v odbore sociálna práca v študijnom programe charitatívna a sociálna práca v dennej forme štúdia, 7 študentov bakalárskeho štúdia v odbore sociálna práca v študijnom programe charitatívna a sociálna práca v externej forme štúdia a jedna študentka rigorózneho konania v študijnom odbore sociálna práca.

Študenti zároveň zložili predpísaný sľub, v ktorom sľúbili, že ich stálou snahou bude pokračovať v teologickej, výchovnej i charitatívnej činnosti a v praktickom snažení v prospech Pravoslávnej cirkvi a dobro našich národov. Zároveň, že budú dbať cti a práv Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a svoju prácu vykonávať tak, aby dôstojne reprezentovali meno učiteľov a vedeckých pracovníkov fakulty, ktorí ich na ďalšiu profesionálnu životnú cestu pripravili.

Pred slávnostnou promóciou bola v Kaplnke sv. apoštola a evanjelistu Jána Teológa v Pravoslávnom kňazskom seminári PU v Prešove odslúžená archijerejská sv. liturgia a ďakovný moleben v závere školského roka.

FOTO
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty