Prešovská pravoslávna eparchia

Rozlúčka s prot. Vasiľom Slivkom

Domov   >   Vyhľadávanie
Desiatky duchovných a množstvo veriacich sa zišli v utorok 4. januára 2018 vo svidníckom chráme Sv. Trojice, aby vyprevadili na poslednej ceste duchovného otca prot. Vasiľa Slivku, ktorý v utorok 2. januára 2018 v skorých ranných hodinách odovzdal vo veku 81 rokov svoju nesmrteľnú dušu Stvoriteľovi.

Po sv. liturgii, ktorú slúžili duchovní z viacerých arcidekanátov východného Slovenska, obrad pohrebu vykonal riaditeľ Úradu prešovskej pravoslávnej eparchie (ÚPPE) – Eparchiálnej rady v Prešove mitr. prot. Alexander Cap spolu s tajomníkom ÚPPE – Eparchiálnej rady v Prešove pre pastoráciu a katechizáciu prot. Jánom Kuzanom, okresným arcidekanom a duchovným správcom PCO Svidník mitr. prot. Jánom Sovičom a ďalšími duchovnými.

Smútočnou kázňou sa k prítomným prihovoril arcidekan pre okresy Medzilaborce a Stropkov mitr. prot. Ján Novák. Nekrológ prečítal tajomník ÚPPE – Eparchiálnej rady v Prešove pre pastoráciu a katechizáciu prot. Ján Kuzan. Rozlúčkový príhovor k pozostalej rodine predniesol mitr. prot. Ján Sovič.

Následne boli telesné ostatky o. Vasiľa uložené do zeme na cintoríne vo Svidníku.

Nekrológ

Zosnulý prot. Vasiľ Slivka sa narodil 19. februára 1936 v obci Driečna (okr. Stropkov).

Po absolvovaní ľudovej a meštianskej školy začal v roku 1953 študovať na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. V III. ročníku štúdia bol 10. marca 1957 v Katedrálnom chráme v Prešove preosvieteným vladykom Dorotejom postrihnutý na čteca.

Po ukončení štúdií na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte nastúpil do civilného zamestnania. V auguste 1965 sa oženil s Máriou Sirýovou, s ktorou spolu vychovali dvoch synov.

5. marca 1966 ho v biskupskej kaplnke v Prešove vladyka Nikolaj vysvätil na diakona a na druhý deň, 6. marca 1966 v Katedrálnom chráme na kňaza.

Po chirotónii bol od 15. marca 1966 ustanovený za duchovného správcu obce Ďačov v okrese Sabinov. Pôsobil tam do 16. júna 1968, kedy bol donútený odovzdať chrám predstaviteľom grécko-katolíckej cirkvi.

Jeho novým pôsobiskom sa od 15. novembra 1968 stala obec Pstriná v okrese Svidník, s administráciou obcí Miroľa a Bodružal, kde pôsobil až do roku 1997. Od 1. októbra 1997 bol ustanovený za duchovného správcu pre obce Stročín a Nová Polianka v okrese Svidník.

Tieto obce boli zároveň jeho poslednými pôsobiskami, pretože po dohode s ÚPPE – Eparchiálnej rady v Prešove požiadal k 31. októbru 2014 o uvoľnenie z duchovenskej činnosti z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu.

V duchovenskej činnosti pôsobil zosnulý prot. Vasiľ Slivka 48 rokov.

Počas svojej práce vo vinici Christovej bol postupne vyznamenaný právom nosenia nabederníka počas bohoslužieb, právom nosenia zlatého náprsného kríža, titulom protojerej a právom nosenia zlatého kríža s ozdobami.

Blažénnyj pokój i víčnaja jemú pámjať!

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty