Prešovská pravoslávna eparchia

Rozlúčka s prot. Michalom Pirchalom

Domov   >   Vyhľadávanie
Množstvo duchovných a veriacich v sobotu 27. októbra 2018 v сhráme sv. Sedmopočetníkov v Sukove pri Medzilaborciach vyprevadilo na poslednej ceste duchovného otca prot. Michala Pirchalu, ktorý vo štvrtok 25. októbra 2018 odovzdal vo veku 84 rokov svoju nesmrteľnú dušu Stvoriteľovi.

Zádušnú sv. liturgiu a obrad kňazského pohrebu viedol arcidekan pre okresy Stropkov a Medzilaborce mitr. prot. Ján Novák, ktorý sa k prítomným prihovoril smútočnou kázňou a predniesol i rozlúčkový príhovor k rodine. Nekrológ prečítal tajomník ÚPPE ER v Prešove pre pastoráciu a katechizáciu prot. Ján Kuzan.

Následne boli telesné ostatky prot. Michala Pirchalu uložené do zeme na cintoríne v Medzilaborciach.

Nekrológ

Zosnulý prot. Michal Pirchala sa narodil 31. októbra 1933 v obci Šarišské Jastrabie v okrese Stará Ľubovňa.

Po absolvovaní ľudovej a meštianskej školy ostal v rodnej obci pomáhať rodičom pri práci na gazdovstve. V rokoch 1953 a 1955 absolvoval základnú vojenskú službu a v roku 1957 začal študovať na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. Počas štúdia sa 26. júla 1959 oženil s Máriou, rodenou Frankovou, s ktorou spolu vychovali jedného syna. V treťom ročníku štúdia ho preosvietený vladyka Dorotej v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove 16. apríla 1961 vysvätil na diakona a 21. mája 1961 na kňaza.

Po vysviacke bol od 1. júla 1961 ustanovený za duchovného správcu v obci Šarišské Čierne v okrese Bardejov. Od 1. septembra mu bola pridelená i administrácia obcí Cernina a Andrejová.

Druhým jeho pôsobiskom sa od 15. novembra 1962 stala obec Rafajovce v okrese Vranov nad Topľou. V roku 1968 po silnom nátlaku zo strany grécko-katolíkov v tejto obci bol nútený uvoľniť farskú budovu a v októbri toho istého roka sa odsťahoval k rodičom do Hunkoviec.

Následne bol od 1. decembra 1968 ustanovený za duchovného správcu v obci Krásny Brod v okrese Medzilaborce.

Pôsobil tam do 31. decembra 2000, keď z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu požiadal o uvoľnenie z pracovného pomeru.

Začiatkom roku 2007 požiadal o obnovenie pracovného pomeru na dohodu a bol tak ustanovený od 9. februára 2007 za duchovného správcu v obci Palota v okrese Medzilaborce, kde pôsobil do 31. decembra 2008. Táto obec bola jeho posledným pôsobiskom. Po dohode s vedením Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie – eparchiálnej rady v Prešove už nepožiadal o predĺženie zmluvy zo zdravotných dôvodov.

V duchovenskej činnosti pôsobil zosnulý prot. Michal Pirchala 47 rokov. Počas svojej práce vo vinici Christovej bol postupne vyznamenaný právom nosenia nabederníka počas bohoslužieb, právom nosenia zlatého náprsného kríža, titulom protojerej a právom nosenia zlatého kríža s ozdobami.

Blažénnyj pokój, i víčnaja jemú pámjať!

FOTOGALÉRIA

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty