Prešovská pravoslávna eparchia

Rozlúčka s mitr. prot. Petrom Humeníkom

Domov   >   Vyhľadávanie
V chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom sa 14. februára 2021 za dodržania protiepidemických opatrení konzultovaných s hygienikmi uskutočnila modlitebná rozlúčka s dekanom a duchovným správcom tamojšej cirkevnej obce mitr. prot. Petrom Humeníkom. Svoju nesmrteľnú dušu odovzdal Stvoriteľovi 10. februára 2021 vo veku 66 rokov.

Zádušné obrady sa začali vo štvrtok 11. a v piatok 12. februára 2021, kedy boli duchovnými arcidekanátu pre okresy Snina a Humenné, ako aj dvomi duchovnými z Michalovsko-košickej eparchie v chráme čítané Evanjeliá. Zádušné obrady pokračovali i v sobotu 13. februára 2021 a zavŕšené boli v nedeľu 14. februára sv. liturgiou o 9.00 dopoludnia. Spolu s tajomníkom Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku mitr. prot. prof. ThDr. Milanom Gerkom, CSc. ju odslúžili mitr. prot. Mgr. Igor Kerekanič, prot. Mgr. Michal Džugan, prot. Marián Čičvák a prot. Marián Kovaľ. Na obrade kňazského pohrebu, ktorý nasledoval po sv. liturgii, sa zúčastnili viacerí ďalší duchovní z Medzilaboriec, Svidníka, Bardejova i Spiša.

Počas pohrebu sa prihovoril primátor mesta Humenné PhDr. Ing. Miloš Meričko:

„S duchovným otcom Petrom Humeníkom sme sa prišli rozlúčiť a zároveň poďakovať za všetky Božie milosti, ktoré skrze jeho ruky dostali nielen veriaci Pravoslávnej cirkvi, ale i všetci, ktorí sa naňho obrátili s prosbou o pomoc. Jeho ochota pomáhať, láskavosť, chuť do práce, vytrvalosť a húževnatosť boli charakteristické. Za svoju činnosť bol ocenený pamätnými listami, diplomami i vyznamenaniami. Okrem pastoračnej služby v našom meste má veľké zásluhy i v oblasti kultúrno-spoločenského života, a zaslúžil sa i o rozvoj ekumenizmu, za čo mu v roku 2010 bola udelená Cena primátora mesta," uviedol primátor.

Za veriacich PCO Humenné sa prihovoril a poďakoval člen RCO Miroslav Mitrík, ktorý skonštatoval, že cez milujúce srdce o. Petra mali všetci možnosť spoznávať Boha. „Cez jeho otcovské srdce sme všetci mohli poznávať to Božie a cez jeho ruky i slová zažiť dotyk Boha. Jeho srdce vždy horelo láskou k Bohu, preto svietil ako lampa na ceste pre všetkých. Bohu slúžil celým srdcom. Jeho nadovšetko miloval, s Ním aj trpel a v Ňom aj umrel," povedal vo svojom príhovore.

Mitr. prot. Milan Gerka vo svojom príhovore vyzdvihol usilovnú prácu o. Petra Humeníka, jeho horlivosť a oddanosť Pravoslávnej cirkvi. „Zišli sme sa dnes v tomto chráme, aby sme sa rozlúčili s dobrým pastierom, oddaným Pravoslávnej cirkvi. Pastierom, ktorý bol horlivý a nezištný, ale predovšetkým pastierom, ktorý dokázal napriek všemožným ťažkostiam vydržať až do konca. Odchádza od nás človek, ktorého sme mali radi, ktorý mal rád nás, ale predovšetkým miloval našu svätú pravoslávnu Cirkev," uviedol o. Gerka.

Mitr. prot. Peter Humeník sa pričinil nielen o dokončenie výstavby chrámu, ale i o jeho rozpis nádhernými ikonami a 21 rokov organizoval spolu s miestnou cirkevnou obcou Roždestvenský ekumenický koncert.

Po zavŕšení pohrebných obradov v chráme sa prítomní presunuli na miestny cintorín v Humennom, kde boli telesné ostatky zosnulého uložené do zeme.

Nekrológ

Zosnulý mitr. prot. Peter Humeník sa narodil 5. marca 1954 v obci Medvedie (okr. Svidník).

Základné deväťročné vzdelanie začal vo svojej rodnej obci a ukončil vo Svidníku v roku 1969. V roku 1970 sa prihlásil na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove, ktorú absolvoval v júni 1975. 8. februára 1975 sa oženil so Zuzanou Mikitovou, s ktorou spolu vychovali dve deti.

9. marca 1975 bol v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove vysvätený vladykom Nikolajom na diakona a 16. marca 1975 na kňaza. Po vysviacke bol od 15. júla 1975 ustanovený za duchovného správcu Pravoslávnej cirkevnej obce Soboš (okr. Svidník).

Od 1. septembra 1981 bol ustanovený za duchovného správcu Pravoslávnej cirkevnej obce Bajerovce (okr. Prešov). Od 1. septembra 1985 bol ustanovený za okresného arcidekana pre okresy Prešov a Stará Ľubovňa.

Od 18. januára 1988 bol ustanovený do funkcie predsedu Misijného odboru ÚPPE ER. Od 1. januára 1990 bol ustanovený do funkcie osobného tajomníka prešovského arcibiskupa.

Od 1. júla 1993 bol prot. Peter Humeník ustanovený za duchovného správcu Pravoslávnej cirkevnej obce Humenné. Od 1. júla 1993 bol ustanovený za okresného arcidekana pre okres Humenné. Túto funkciu vykonával do roku 1997.

Celkovo zosnulý mitr. prot. Peter Humeník pôsobil v duchovenskej činnosti 46 rokov.

Počas svojej práce vo Vinici Christovej bol postupne ocenený právom nosenia nabederníka počas bohoslužieb, právom nosenia zlatého náprsného kríža, titulom protojerej, právom nosenia zlatého kríža s ozdobami, právom nosenia mitry a bol ocenený i Rádom sv. Cyrila a Metoda.

Blažénnyj pokój i víčnaja jemú pámjať!

Zdroj:
mitr. prot. Igor Kerekanič, arcidekan pre okresy Snina a Humenné
Tlačové oddelenie ÚPPE ER v Prešove
Misijný odbor ÚPPE ER v Prešove

FOTO
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty