Prešovská pravoslávna eparchia

Rozlúčka s mitr. prot. Jánom Novákom

Domov   >   Vyhľadávanie
V utorok 11. mája 2021 sa v chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky vo Výrave uskutočnila modlitebná rozlúčka s arcidekanom pre okresy Medzilaborce a Stropkov a zároveň duchovným správcom tamojšej cirkevnej obce mitr. prot. Jánom Novákom. Svoju nesmrteľnú dušu odovzdal Stvoriteľovi v nedeľu 9. mája 2021 vo veku 73 rokov.
Zádušné obrady sa začali v nedeľu 9. mája a pokračovali 10. mája 2021 čítaním sv. Evanjelií. V utorok 11. mája 2021 o 9.00 h. dekan pre okresy Medzilaborce a Stropkov a zároveň duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Stropkov prot. Mgr. Pavol Bobak, syn o. Jána, duchovný správca PCO Inovce prot. Mgr. Pavol Novák a viacerí ďalší duchovní spoločne odslúžili sv. liturgiu a vykonali obrad kňazského pohrebu za účasti veriacich zo širokého okolia.

Telesné ostatky mitr. prot. Jána Nováka boli uložené do zeme na cintoríne vo Výrave.

Nekrológ

Zosnulý mitr. prot. Ján Novák sa narodil 28. júla 1947 v robotníckej rodine v obci Blažov (okr. Prešov).

Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci a meštianku v obci Vrbov v okrese Poprad v rokoch 1953 až 1962. Po absolvovaní základného vzdelania nastúpil na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove do Jednoročného prípravného kurzu, a po jeho absolvovaní bol prijatý do prvého ročníka. Štúdium ukončil v školskom roku 1966/67. V tom istom roku bol povolaný do povinnej dvojročnej základnej vojenskej služby.

17. septembra 1966 sa oženil s Katarínou Šestákovou, s ktorou spolu vychovali štyroch synov a jednu dcéru.

Preosvätený vladyka Cyril ho 13. augusta 1972 v Katedrálnom chráme Sv. Ducha v Michalovciach vysvätil na diakona. Svoju diakonskú prax vykonával v obci Jarabina. 10. septembra 1972 ho Preosvätený vladyka Nikolaj v Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského v Prešove vysvätil na jereja.

Jeho prvým pôsobiskom sa od 1. novembra 1972 stala PCO Miková (okr. Svidník).

Od 1. septembra 1976 bol ustanovený za duchovného správcu PCO Výrava (okr. Humenné).

Od 1. apríla 1986 bol poverený i administráciou PCO Svetlice.

Od 1. novembra 1993 bola mu pridelená i duchovná správa PCO Olšinkov.

Od 18. marca 2008 bol ustanovený za arcidekana pre okres Medzilaborce.

V roku 2008 bol na dobu siedmych mesiacov ustanovený za duchovného správcu PCO Medzilaborce.

Od 12. novembra 2015 bol po administratívnom prerozdelení arcidekanátov ustanovený za arcidekana pre okresy Medzilaborce a Stropkov.

Od 15. mája 2020 bol ustanovený za duchovného správcu PCO Čabalovce.

Celkovo zosnulý mitr. prot. Ján Novák pôsobil v duchovenskej činnosti 49 rokov.

Počas svojej práce vo Vinici Christovej bol postupne ocenený právom nosenia nabederníka počas bohoslužieb, právom nosenia zlatého náprsného kríža, titulom protojerej, právom nosenia zlatého kríža s ozdobami, palice, právom nosenia mitry a nakoniec právom nosenia druhého zlatého kríža.

Blažénnyj pokój i víčnaja jemú pámjať!

Zdroj:
Tlačové oddelenie ÚPPE ER v Prešove
Misijný odbor ÚPPE ER v Prešove
Foto: Internet
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty