Prešovská pravoslávna eparchia

Príhovor metropolitu Rastislava v Trónnej sieni vo Fanare

Domov   >   Vyhľadávanie
Vaša Všesvätosť,
najsvätejší arcibiskup Konštantínopola – Nového Ríma a ekumenický patriarcha,
v Pánovi milovaný spolubrat a spolusluha pred Božím Trónom,
pán BARTOLOMEJ! 
Ctihodní spolubratia biskupi!

S pocitom veľkej radosti sme dnes pricestovali do Konštantínopola, prvotrónneho sídla Ekumenického patriarchátu, a so zvláštnym dojatím konáme svoju irenickú návštevu tohto Svätého mesta cisára Konštantína, lebo bolo ozdobené bezpočtom mien svätých apoštolov a veľkých svätiteľov – Andreja, Stachya, Onisima, Pavla Vyznávača, Gregora Teológa, Jána Zlatoústeho a mnohých ďalších, ktorých 270. dôstojným nástupcom a horlivým pokračovateľom v ich obetavom živote a diele ste Vy, Vaša Vše-svätosť.

Božia Prozreteľnosť práve z tohto Svätého mesta prostredníctvom jedného z Vašich predchodcov - svätého patriarchu Fótia - vyslala na Veľkú Moravu svätých apoštolom rovných bratov – osvietiteľov slovanských národov Cyrila a Metoda, ktorí nám i celému slovanskému svetu priniesli sväté Pravoslávie a darovali písmo, kultúru a možnosť výberu novej civilizačnej cesty. Naše krajiny – Čechy, Morava a Slovensko – sú územne nástupníčkami Veľkej Moravy a Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku je historicky prvou pravoslávnou Cirkvou slovanských národov.

Je pochopiteľné a samozrejmé, že po svojom zvolení na trón metropolitu českých krajín a Slovenska ako svoju prvú irenickú návštevu miestnych pravoslávnych Cirkví konáme návštevu Svätého mesta Konštantínopola a Ekumenického patriarchátu, ktorý je prvý v diptychu miestnych pravoslávnych Cirkví.

Sme vďační Vašej Všesvätosti za podporu a pomoc pri riešení situácie, ktorá v našej miestnej Cirkvi nastala po abdikácii môjho predchodcu. Vďaka múdrosti a láske Vašej Všesvätosti a jej spolupracovníkov bolo obnovené naše plné spoločenstvo s rodinou miestnych pravoslávnych Cirkví.

Veľmi dôležitým pre nás bolo stretnutie s Vašou Všesvätosťou a Bratmi – Predstaviteľmi ostatných miestnych Cirkví na Synaxise Predstaviteľov v januári tohto roku v Chambésy vo Švajčiarsku. Takisto považujeme za veľmi dôležitú našu účasť na nadchádzajúcom všepravoslávnom Sneme, ktorý má ukázať svetu jednotu pravoslávnych Cirkví a ich súdržnosť a zainteresovanosť vo vzťahu k výzvam súčasného sveta.

Táto irenická návšteva svedčí o našej jednote a spoločenstve s Cirkvou – Matkou, Veľkou Cirkvou Konštantínopola. Dúfame, že naša návšteva a pobyt vo Svätom Meste Konštantína dá nový dych vzťahom medzi našimi bratskými Cirkvami. 
Z celého srdca Vám ďakujeme, Vaša Všesvätosť, za láskavé pozvanie a tešíme sa na plodný dialóg a spoločné modlitby počas nášho pobytu v tejto svätej zemi.

FOTOGALÉRIA Z IRENICKEJ NÁVŠTEVY EKUMENICKÉHO PATRIARCHÁTU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty