Prešovská pravoslávna eparchia

Predstavitelia cirkví prijali vyhlásenie o podpore občianskej spoločnosti

Domov   >   Vyhľadávanie
V priestoroch generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Bratislave sa v pondelok 27. novembra 2017 na neformálnom stretnutí stretli najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Prijali vyhlásenie o podpore občianskej spoločnosti, ktoré prinášame v plnom znení.Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a ÚZŽNO o podpore občianskej spoločnosti

Medzi dôležité spoločenské zmeny po roku 1989 patrí rozvoj občianskej spoločnosti. Ľudská osoba zo svojej prirodzenosti má sociálny rozmer, čo ju vedie k spolupráci a združovaniu sa s inými ľuďmi pri budovaní spoločného dobra. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali a podieľajú na budovaní občianskej spoločnosti.

Máme obavu, že spoločenská mentalita sa priklonila k silnému individualizmu, ktorý oberá jednotlivca o dobrú vôľu k solidarite a vedie k desocializácii. Občianska spoločnosť má rozvíjať schopnosti jednotlivca a viesť ho k aktivite. Nemôžeme však zabudnúť, že rovnako potrebujeme pracovať na dosiahnutí rovnováhy medzi dobrom jednotlivca a spoločným dobrom. Rovnováha sa prejaví v záujme verejných predstaviteľov o skutočné potreby obyvateľov, napomôže k vytvoreniu sociálneho štátu, spoločenského zmieru a stane sa bariérou pre rast extrémizmu a pocitov frustrácie.

Pri formovaní postojov jednotlivca majú významnú úlohu rodina, cirkvi a náboženské spoločenstvá. Sme pripravení spolupracovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle, aby sme žili v rozvinutej občianskej spoločnosti, ktorú budú charakterizovať spoločenská súdržnosť, sociálny zmier, silné presvedčenie o potrebe žiť mravne, zodpovedné správanie voči ľuďom i pri narábaní s majetkom, a vysoká miera solidarity a spravodlivosti.

Nech je sloboda vyvážená našou osobnou zodpovednosťou, mravným životom a neprestávajúcim úsilím o rovnováhu medzi dobrom jednotlivca a spoločným dobrom, aby sme si aj v zjednotenej Európe uchovali svoju národnú a duchovnú identitu.

V Bratislave, 27. novembra 2017

Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita a predseda KBS, Rímskokatolícka cirkev v SR

Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, predseda ERC v SR

Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup-metropolita, predseda Rady hierarchov, Gréckokatolícka cirkev v SR

Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, Pravoslávna cirkev na Slovensku

László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, podpredseda ERC v SR

Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obci v Slovenskej republike


Zdroj: www.tkkbs.sk
foto: Peter Zimen
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty