Prešovská pravoslávna eparchia

Posviacka prestola a chrámu v obci Vojtovce

Domov   >   Vyhľadávanie
Druhá tohtoročná októbrová nedeľa sa zapíše nielen do histórie cirkevnej obce Vojtovce v stropkovskom okrese, ale najmä do sŕdc tamojších veriacich. 9. októbra 2016 – v deň sviatku sv. Jána Teológa – do ich cirkevnej obce zavítal Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, aby tam posvätil nový prestol.

Veriaci cirkevnej obce si plne uvedomujú dôležitosť a význam prestola, ktorý je najdôležitejšou časťou chrámu, keďže sa na ňom uskutočňuje sv. Eucharistia. Rozhodli sa ho preto spolu so svojim duchovným správcom skrášliť a dali vyhotoviť nový s opláštením s výjavmi zo života Spasiteľa.

 Samotné posvätenia prestola a chrámu sa konalo za účasti duchovných a veľkého počtu veriacich z blízkeho i širokého okolia, ako aj rodákov obce z mnohých kútov Slovenska i zo zahraničia. Sprievod duchovných otcov a veriacich na čele s vladykom, ktorý niesol ostatky mníchov z Lávry sv. Sávu v Palestíne, ktorých umučili Saracéni, trikrát obišiel chrám. Potom boli sv. ostatky uložené do prestola. Po omytí, posvätení a oblečení prestola vladyka pomazal sv. myrom i steny chrámu. Následne bol chrám zvnútra i zvonku pokropený svätenou vodou.

Slávnostnú sv. liturgiu spolu s vladykom Rastislavom slúžili miestny duchovný správca prot. Miroslav Župina, arcidekan pre okresy Medzilaborce a Stropkov mitr. prot. Ján Novák, dekan pre okres Stropkov prot. Pavol Bobák, prot. Tomáš Paranič, prot. Miroslav Janočko, jerej Vladimír Varga, jerej Miroslav Pavlenko, jerej Dušan Skonc a archidiakon Maxim (Durila).

Vo svojej kázni vladyka Rastislav poukázal na to, že posvätenie prestola je sprevádzané dlhými modlitbami, lebo „na prestole sa uskutočňuje to najhlavnejšie, najväčšie a najdôležitejšie tajomstvo našej kresťanskej viery. Kladieme naň chlieb a víno ako dar a obeť Bohu a On nám ich vracia späť ako Svoje zo Svojho – vracia nám ich ako Telo a Krv Svojho Jednorodeného Syna," zdôraznil.

Chrám bez posväteného prestola je ako telo bez duše. „S posväteným prestolom môže chrám, podobne ako živý človek, napĺňať svoje poslanie. Do chrámu by sme mali prichádzať nielen modliť sa a spievať, aj keď i to je dobré a potrebné, ale predovšetkým očisťovať sa od hriechu, uzdravovať svoju dušu i telo cez prijímanie Božích Tajomstiev a takýmto spôsobom napredovať a dôjsť raz až do Nebeského Kráľovstva," povedal vladyka Rastislav.

V závere sv. liturgie sa k prítomným prihovoril miestny duchovný správca o. Miroslav, ktorý poukázal na skutočnosť, že väčšina chrámov stropkovského okresu je zasvätená Presvätej Bohorodičke – Uloženie Jej rúcha vo Vlachernách oslavujú v Stropkove,  Jej Narodenie v Oľšavke a Brusnici, Pokrovu sú zasvätené chrámy v Potôčkoch, Veľkrope a Jakušovciach, a nakoniec chrám vo Vojtovciach je zasvätený jej Usnutiu. „Takto získavame duchovnú záštitu Presvätej Bohorodičky, ktorá nás v tomto regióne chráni. Snažme sa jej podobať a du-chovne rásť na blaho Cirkvi a pre dosiahnutie spásy," povedal o. Miroslav. Následne sa po-ďakoval vladykovi Rastislavovi za vykonanú posviacku a na znak vďaky mu v mene svojom i všetkých veriacich cirkevnej obce podaroval ikonu Iisusa Christa a Presvätej Bohorodičky.

Vladyka Rastislav sa poďakoval o. Miroslavovi za jeho službu duchovného i pedagóga na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, a všetkým ostatným duchovným otcom za spoločné modlitby. Viacerým veriacim vladyka odovzdal ďakovné hramoty a celá slávnosť bola zakončená pomazaním veriacich požehnaným olejom a slávnostným pohostením.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty