Prešovská pravoslávna eparchia

Posviacka ikonostasu v Zbudskej Belej

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 24. mája 2015, v deň sviatku Voznesénija Hospódňa a sviatku sv. apoštolom rovných Metoda a Cyrila navštívil cirkevnú obec v Zbudskej Belej Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Medzi tamojších veriacich zavítal, aby spolu s nimi oslávil 20. výročie postavenia nového chrámu a zároveň vykonal posviacku nového ikonostasu.

Slávnosť sa začala archijerejskou sv. Liturgiou, ktorú spolu s vladykom slúžili: miestny duchovný správca jerej Vasile Constantin Schirta, okresný arcidekan a duchovný správca cirkevnej obce vo Výrave mitr. prot. Ján Novák, duchovný správca cirkevnej obce v Čabinách mitr. prot. Michal Hrustič, bývalý duchovný správca cirkevnej obce v Zbudskej Belej mitr. prot. Michal Bega, duchovný správca cirkevnej obce vo Vranove nad Topľou jerej Miroslav Župina, jerej Peter Bačovčin, ktorý v minulosti tiež pôsobil v Zbudskej Belej, duchovný správca cirkevnej obce vo Vydrani jerej Jozef Balberčák a jerodiakon Maxim (Durila).

Počas malého vchodu vladyka uviedol o. Vasilea z vďaky za jeho doterajšiu prácu vo vinici Pánovej do hodnosti protojereja. Pomodlil sa nad ním ustanovujúcu modlitbu, po ktorej duchovenstvo a národ trikrát zvolali: „Axios – Je hoden!" Následne uviedol do hodnosti protojereja i o. Miroslava Župinu. „Nech vám Boh pomáha vo všetkom, čo budete konať na Jeho slávu a pre spásu vám zvereného stáda, ako i vašu," zaželal im vladyka.

„Svätí Cyril a Metod nám priniesli pravoslávnu vieru, aby sme sa my ľudia mohli „povzniesť". Ale predtým, než sa „povznesieme", je potrebné sa pokoriť - tak, ako sa pokoril náš Spasiteľ. Predtým, ako na Seba prijal ľudské telo, ešte predtým, než vznikol tento svet, mal u Otca takú slávu, ktorú je ľudským jazykom nemožné opísať. Z Kráľovského trónu Božej slávy zostúpil na zem a prijal na Seba ľudské telo a výzor sluhu – podobu Človeka. Slovami nemožno vyjadriť, koľko sa za tridsaťtri rokov Svojho pozemského života natrápil - učil, napomínal, modlil sa a uzdravoval - a my - ľudský rod - sme Ho za všetky Jeho dobrodenia, zázraky a uzdravenia nakoniec zavesili na Kríž. Avšak práve pre Svoju dokonalú Pokoru vzkriesil a obnovil hriechom zničenú ľudskú prirodzenosť, vzniesol sa a posadil ju tam, kde bolo jej prvotné predurčenie - blízko Boha, po pravici Otca," povedal vladyka v kázni. Poukázal i na misiu svätých vierozvestcov a ich odkaz pre súčasnosť. „Svätí Cyril a Metod nehlásali svoju pravdu a vieru, ale hlásali pravdu Božiu a vieru Christovu. Kiežby sme aj my a ďalšie pokolenia predovšetkým svojim životom hlásali a svedčili o kresťanskej viere" - povedal vladyka.

Na záver sa k veriacim prihovoril miestny duchovný správca o. Vasile, ktorý sa poďakoval Bohu, vladykovi, duchovným otcom, ako i všetkým veriacim za to, že sa zúčastnili na tohtoročných oslavách chrámového sviatku. Poďakoval sa tiež niekdajšiemu duchovnému správcovi mitr. prot. Petrovi Prokopovičovi, ktorý sa pričinil o výstavbu chrámu, avšak slávností sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť. Veriacim odovzdal i pozdrav od prot. Petra Kačmára, ktorý v minulosti takisto pôsobil v Zbudskej Belej, a práve on začal s výstavbou ikonostasu.

Na záver liturgického zhromaždenia sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelia.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty