Prešovská pravoslávna eparchia

Posviacka ikonostasu v Bardejove

Domov   >   Vyhľadávanie
Chrám, - vraví Antonij Surožský, - je výnimočným miestom na zemi, pretože si ho pre Seba vybral Boh. Vybral si ho pre Svoj dom, je svetlým miestom modlitby. Mnohí veriaci v našej miestnej Cirkvi v nedávnej minulosti prišli o svoj chrám, no s Božou pomocou si vybudovali nový. V súčasnosti sa, sláva Bohu, budujú chrámy aj tam, kde predtým neboli, resp. kde pravoslávni dlhé roky neslúžili. Postaviť nový chrám – to nie je len pospájať múry. Boží chrám treba dôstojne skrášliť, a jeho neodmysliteľnou súčasťou je aj ikonostas.

Ikonostas tvoria z väčšej časti ikony - podobizne svätcov a biblické výjavy, ktoré nás približujú k Bohu. Ale jeho súčasťou, ako nám to v Bardejove v nedeľu 30. októbra 2016 pripomenul vladyka Rastislav, sú aj stĺpy, ktoré pomyselne spájajú nebo so zemou. Na každej liturgii sa my, veriaci, pripodobňujeme nebeským anjelom, keď spolu s nimi spievame Svját, svját, svját Hospóď Savaóth a pristupujeme k sv. Eucharistii, prijímame Telo a Krv nášho Spasiteľa, a takýmto spôsobom sa s Ním zjednocujeme, stávame sa vďaka Jeho milosti Božími deťmi.

A len vďaka Jeho milosti sme sa v spomínanú nedeľu mohli tešiť z posviacky nášho nového ikonostasu v chráme sv. Cyrila a Metoda v Bardejove (spodný chrám). Jeho drevená konštrukcia je dielom humenskej firmy Eben, a krásne ikony nám napísali o. Ján Pajkoš a p. Vasiľ Lakata. Patrí im za to naše vrúcne poďakovanie, pretože vďaka týmto ikonám, na ktoré budeme hľadieť počas každej bohoslužby, si môžeme neustále pripomínať cieľ nášho života. Nech nám svätci, ktorí sú na ňom vyobrazení, pomáhajú v našom úsilí dosiahnuť Nebeské Kráľovstvo a večný život s Christom a Jeho Presvätou Matkou.

Zuzana Petrovajová

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty