Prešovská pravoslávna eparchia

Posvätenie prestolnej rizy v chráme sv. Kozmu a Damiána vo Vyšnej Jedľovej

Domov   >   Vyhľadávanie
V Nedeľu sv. žien – myronosíc 22. apríla 2018 Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav posvätil v chráme sv. Kozmu a Damiána vo Vyšnej Jedľovej novú prestolnú rizu. Slávnostnú sv. liturgiu spolu s ním odslúžili miestny duchovný správca jerej Peter Bačovčin, okresný arcidekan mitr. prot. Ján Sovič, prot. Pavol Kačmár a jerej Slavomír Hudák.

„Slová dnešného Evanjelia nás vracajú k udalostiam Veľkého piatku. To isté Evanjelium sa číta na Utreni sv. Strastí, ale tam sa končí slovami o ženách, ktoré stáli a zďaleka sa dívali na to, ako Christa snímajú z Kríža a Jeho mŕtve Telo ukladajú do Hrobu. Dnes sme si vypočuli i rozprávanie o tom, čo nasledovalo. Ženy, ktoré vo veľký sobotný deň židovskej Paschy podľa Mojžišovho zákona dodržali príkaz o odpočinku, sa v nedeľu skoro ráno náhlia k Christovmu hrobu, aby dokončili to, čo v piatok nestihli. Chcú dokončiť Christov pohreb. Chcú pomazať Jeho Telo myrom – drahými voňavými masťami – a takýmto spôsobom Mu prejaviť úctu ako svojmu Dobrodincovi," povedal v kázni vladyka.

„Keď bol Christos zajatý, apoštoli sa rozutekali. Pod Krížom zostal jediný z apoštolov – Ján, Christova Matka Mária a práve dnes spomínané ženy. Muži, ktorí sa tak radi pýšia svojou odvahou a silou, sa rozutekali. Slabé a bojazlivé - tak sa zvykne hovoriť - ženy zostali stáť pri Christovom Kríži a potom sa ako prvé ponáhľali i k Jeho hrobu. Láska a úcta, ktorú pociťovali voči Christovi, spôsobila, že zabudli na strach z rímskych vojakov, na veľkosť kameňa, ktorý bolo potrebné odvaliť, i na všetko ostatné. Vybrali sa dokončiť to, čo v piatok nestihli. Pre ich lásku a vernosť im bola darovaná tá najväčšia radosť - najprv od anjela, a potom od samotného Christa, Ktorý sa im zjavil, si vypočuli zvesť o Jeho Zmŕtvychvstaní. „Christós voskrése!" - tieto dve slová, ktoré zvestovali apoštolom, sa stali základom našej kresťanskej viery," zdôraznil vladyka.

V závere sv. liturgie vladyka vyznamenal členov Rady Pravoslávnej cirkevnej obce Vyšná Jedľová za zásluhy o rozvoj cirkevnej obce hramotou. Miestny duchovný správca jer. Peter Bačovčin vladykovi ako prejav úcty a poďakovanie za návštevu cirkevnej obce v mene veriacich odovzdal drevorezbu erbu obce Vyšná Jedľová.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU - Autor: Ing. Peter Micenko
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty