Prešovská pravoslávna eparchia

Posvätenie novej prestolnej rizy v Potôčkoch

Domov   >   Vyhľadávanie
Počtom veriacich síce malá, avšak prejavmi Božej blahodate veľká obec Potôčky (okr. Stropkov) prežívala v nedeľu 15. septembra 2017 opäť veľkú radosť. Za účasti duchovných z celého arcidekanátu tu bola v rámci osláv miestneho chrámového sviatku Pokróva Presvjatýja Bohoródicy posvätená nová prestolná riza.

Jej posviacku mal pôvodne vykonať Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, ktorý však v predvečer sviatku ospravedlnil svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov. S jeho požehnaním slávnostné posvätenie vykonali a sv. liturgiu spoločne odslúžili mitr. prot. Igor Kerekanič, mitr. prot. Sergej Cuper, prot. Pavol Bobák, prot. Tomáš Paranič, rodák z Potôčkov jer. Miroslav Pavlenko, jer. Dušan Skonc, ako aj miestny duchovný správca prot. Miroslav Župina.

Kázňou sa k prítomným prihovoril prot. Tomáš Paranič, ktorý ich pozdravil so sviatkom Pokróva presvjatýja Bohoródicy. „Vždy možno necítime, ako sa Presvätá Bohorodička o nás stará. Na to, aby sme to mohli vidieť, musíme mať duchovný zrak. Aby sme to počuli, musíme mať duchovný sluch. Aby sa tak stalo, prosme Boha, aby nám daroval duchovný zrak a sluch. Čím sme zbožnejší, tým viac vidíme a cítime, ako nás Presvätá Bohorodička pokrýva svojim mafóriom," povedal o. Tomáš a ako príklad úprimnej oddanosti Bohu a Presvätej Bohorodičke spomenul život prep. Romana Sladkopevca, ktorého pamiatka pripadá v cirkevnom kalendári na ten istý deň.

„Keď sa ako duchovný pozriem pred seba, stojac pred prestolom vidím ikonu Sv. Trojice. Keď na konci nejakého podujatia kňaz ďakuje, patrí sa a malo by byť prirodzené poďakovať sa v prvom rade Svätej Trojici, jedinému Bohu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, a tiež našej Patrónke – Presvätej Bohorodičke," povedal vo svojom príhovore v závere sv. liturgie miestny duchovný správca prot. Miroslav Župina. Slová vďaky adresoval i všetkým duchovným otcom, ktorí prijali pozvanie, aby spoločne s Potočanmi prežili tento slávnostný deň.

„Hlboko sa skláňam pred miestnymi veriacimi, ktorí napriek svojej nemnohopočetnosti dokázali veľa. Dbáte o to, aby bol váš chrám nielen funkčný, a on je funkčný vždy, keď sa v ňom modlíme, ale staráte sa i o to, aby bol pekný a aby sme sa v ňom cítili dobre," poďakoval o. Miroslav miestnym veriacim, z ktorých mnohí mali po jeho slovách slzy v očiach. Poďakoval sa tiež všetkým dobrodincom za milodary a bohoslovcom za ich spev počas sv. liturgie. Následne sa všetci spoločne pomodlili sa skoré uzdravenie vladyku Rastislava a po pomazaní veriacich požehnaným olejom sa konal tradičný sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

„Dôkazom toho, v akej úcte a obľube má náš ľud sviatok Pokróva presvjatýja Bohoródicy, je množstvo chrámov, zasvätených práve tomuto sviatku. Božia Matka je príčinou našej radosti a my by sme mali byť dôvodom radosti pre Ňu. Ako jej môžeme spraviť radosť? Predovšetkým tým, že budeme veriť Jej Synovi, milovať Boha a dodržiavať Jeho prikázania, ale tiež tým, že pri páde do hriechu, nebudeme zúfať, ale s prosbou o Božiu milosť a dôverou v Jej pomoc budeme činiť pokánie," dodal na záver po sprievode okolo chrámu stropkovský dekan prot. Pavol Bobák.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty