Prešovská pravoslávna eparchia

Posvätenie nového dreveného chrámu v Snine

Domov   >   Vyhľadávanie
Po roku od začatia výstavby sa veriaci v Snine tešia z dreveného chrámu. Slávnostnú posviacku nového chrámu v česť sv. apoštolom rovného kniežaťa Rastislava v nedeľu 26. novembra 2017 spolu s duchovnými sninského arcidekanátu vykonal Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav.

Pri príležitosti slávnostnej posviacky metropolita Rastislav vyznamenal duchovného správcu cirkevných obcí Zboj a Nová Sedlica prot. Mikuláša Rusiča právom nosenia mitry počas bohoslužieb, duchovného správcu cirkevných obcí Osadné a Hostovice prot. Petra Soroku právom nosenia kríža s ozdobami, duchovného správcu cirkevných obcí Pichné a Nechválova Polianka jer. Mariána Kovaľa titulom protojerej a duchovnému cirkevnej obce Snina jer. Michala Sivíka právom nosenia zlatého kríža. Hlavnému iniciátorovi a organizátorovi stavby novoposväteného chrámu, duchovnému správcovi cirkevnej obce Snina mitr. prot. Igorovi Kerekaničovi, venoval metropolita Rastislav ako pripomienku na jeho posviacku ikonu sv. Jána Zlatoústeho, ktorého sviatok pripadol práve na tento deň.

„Nie tak za naše, ako za modlitby všetkých tých, ktorí stáli toľký čas vonku okolo chrámu na daždi a v chlade, nech Hospodin zhliadne na tento chrám a naplní ho Svojim posvätením a blahodaťou Svätého Ducha," povedal v závere sv. liturgie vladyka Rastislav a poďakoval sa duchovným, speváckemu zboru i všetkým veriacim za odhodlanú vytrvalosť počas relatívne dlhej bohoslužby posviacky.

K primátorovi mesta Snina Štefanovi Milovčíkovi sa prihovoril slovami: „Tento nový chrám bol posvätený práve vtedy, keď si mesto Snina, ktorého rodákom som aj ja, pripomína 700. výročie prvej písomnej zmienky. Ono je samozrejme staršie. Toto mesto je miestom, kde sa vždy stretával Východ so Západom. Žijú tu Slováci, Rusíni i Rómovia - mesto je pestré národnostne i nábožensky. Za Vašu podporu miestnej komunity pravoslávnych kresťanov Vám z celého srdca ďakujem." Poďakoval sa tiež predstaviteľom sninských rímsko-katolíckych a grécko-katolíckych farností – duchovným otcom, dekanovi a farárovi rímskokatolíckej farnosti Povýšenia svätého Kríža Allanovi Tomášovi, farárovi rímskokatolíckej farnosti Božieho milosrdenstva a vicedekanovi Antonovi Matinovi, protopresbyterovi sninského gréckokatolíckeho protopresbyteriátu a duchovnému správcovi farnosti Matky ustavičnej pomoci Marošovi Prejsovi, duchovnému správcovi gréckokatolíckej farnosti blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopku Snina – Brehy Danielovi Šarišskému a kaplánom rímskokatolíckej farnosti Povýšenia svätého Kríža v Snine Martinovi Murajdovi a Martinovi Rečlovi, ktorí boli na slávnosti prítomní.

Primátor Sniny Štefan Milovčík vyjadril presvedčenie, že nový chrám nikdy nebude prázdny. Ako povedal, je to architektonicky nádherné dielo, nová sninská dominanta.

Po jeho slovách sa Bohu, dobrodincom, ako aj všetkým prítomným poďakoval miestny duchovný správca mitr. prot. Igor Kerekanič, ktorý priblížil celý priebeh výstavby chrámu.

Chrám bol postavený za rok a takmer bez použitia klincov. Celkové náklady spojené s výstavbou predstavujú približne 100.000 eur.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty