Prešovská pravoslávna eparchia

Posvätenie nového chrámu v Krajnom Čiernom

Domov   >   Vyhľadávanie
Malý, ale útulný drevený chrám, zasvätený sv. Vasiľovi Veľkému, slúžil niekoľkým generáciám veriacich v obci Krajné Čierno vo svidníckom okrese 85 rokov. Tí sa pred takmer troma rokmi spolu so svojim duchovným otcom Miroslavom Babejom rozhodli pustiť do výstavby nového, murovaného chrámu. Po dva a pol roku usilovnej práce, množstve zbierok, milodarov, ale najmä s Božou pomocou a Jeho požehnaním sa im ho podarilo dokončiť.

12. júna 2016 v siedmu nedeľu po Pasche - svätých Otcov Prvého všeobecného snemu - do ich malebnej obce zavítal Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, aby im spolu s duchovnými otcami zo širokého okolia posvätil nový chrám.

Pred chrámom ho privítali deti z farnosti a starosta obce Ján Vaňko, ktorý vyjadril radosť z toho, že vladyka zavítal do ich obce. Pred vstupom do dreveného chrámu ho privítal miestny duchovný správca cirkevnej obce prot. Miroslav Babej. „Teším sa, že môžeme s Božou pomocou a Vašim požehnaním dokončiť toto dielo," povedal o. Miroslav.

Na začiatku sv. liturgie sa uskutočnil obrad posvätenia prestola a chrámu. Sprievod duchovných otcov a veriacich na čele s vladykom, ktorý niesol ostatky prepodobných, umučených Saracénmi v Lávre sv. Sávu v Palestíne, trikrát obišiel chrám. Hneď potom boli sv. ostatky uložené do prestola. Po posvätení prestola vladyka pomazal steny chrámu sv. myrom. Otec Miroslav chrám zvnútra i zvonku pokropil svätenou vodou.

Kázňou sa k prítomným prihovoril o. Peter Savčák, ktorý zdôraznil: „Naši predkovia, hoci nevedeli čítať ani písať, vedeli, ako majú volať tento kúsok zeme, zasvätenej Bohu – naša cerkov. Preto sa dnes obraciam k vám starším, aby ste učili mladých láske, tak ako učila stará matka sv. Makrína svojho vnuka sv. Vasiľa Veľkého. Nezanechala mu dom, ani majetky, ale vieru. Jej vnuk, keď videl, že starí rodičia radšej sedem rokov žili v lese a prišli o svoj majetok, ale nevzdali sa Iisusa Christa, či mohol byť iný? Dala mu to najkrajšie dedičstvo. Prosím vás, dajte podobné dedičstvo svojim deťom a vnukom. Nedávajte im v pôste mäso, to im dá každý. Naučte ich pôstu, to ich nenaučí nikto, len ten najbližší, ten, koho ľúbia a vážia si. Nedávajte im riešenia všetkých životných problémov, veď to ani nie je možné – naučte ich modlitbe, ktorá problémy rieši nie rozumom, ale Bohom. Neučte ich cudzím jazykom, ale odovzdajte im náš jazyk, lebo keď si budú vážiť náš jazyk, budú si vážiť i vás, ale ak si náš jazyk nebudú vážiť, nebudú si vážiť ani vás, ani vašu vieru, ani vašu lásku," povedal v kázni otec Peter.

V závere sv. liturgie sa prihovoril vladyka k otcovi Miroslavovi. „Pri príležitosti dnešnej posviacky prestola a chrámu mi dovoľte udeliť vám vysoké cirkevné vyznamenanie – právo nosenia mitry počas bohoslužieb," povedal vladyka a pokračoval slovami, že mitra je síce korunou, ale skrýva v sebe tŕňový veniec. „Nech vám bude na požehnanie a povzbudenie do ďalšej práce. Jedno veľké dielo ste zavŕšili, ale ktovie, čo má Boh pre vás ešte pripravené. Chcem vám zaželať veľa telesných a duchovných síl. Nech vám Boh pomáha. Milujte pastvu, ktorá vám bola zverená. Modlite sa a slúžte Bohu spolu s ňou, lebo toto je počiatok i koniec práce i života každého kňaza. Nech vás Boh požehnáva a ochraňuje po mnohé a dobré roky," zaželal vladyka otcovi Miroslavovi a po trojitom zvolaní: „Axios!" – „Je hoden!" mu odovzdal mitru.

Takisto na znak vďaky vladyka pätnástim dobrodincom, ktorí sa pričinili o výstavbu chrámu, udelil ďakovné hramoty. Osobitne sa za pomoc pri výstavbe chrámu poďakoval manželom Anne a Jánovi Revákovým z Krajného Čierneho, ktorým tiež daroval ikonu sv. Petra a Fevrónie Muromských.

Po vladykovi sa k prítomným prihovoril miestny duchovný správca o. Miroslav Babej. Poďakoval sa Bohu za to, že spolu so sv. Vasiľom Veľkým držal nad nimi ochrannú ruku. „Nezabúdajme, že dom Boží je domom modlitby. Je domom nášho Otca, ktorý nás tu čaká, aby prijal naše trápenia, tak ako sa píše: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť" (Mt 11, 28). Ďakujem vladykovi, že prijal pozvanie a prišiel medzi nás, aby posvätil tento chrám. Keď sme tu pred dvoma rokmi a jedenástimi mesiacmi stáli na zelenej lúke, zdalo sa to takmer nemožné. Všetci sme však priložili ruku k dielu. Každý sa snažil pomôcť podľa svojich možností a schopností. Nielen miestni veriaci, ale i ľudia z firiem, ktorí tu robili od rána do večera. Za to vám všetkým vyslovujem veľké poďakovanie. Všetkým, ktorí ste neodvrátili zrak, keď som oznamoval, že budeme niečo robiť pri chráme," povedal vo svojom príhovore otec Miroslav a menovite sa poďakoval všetkým darcom a dobrodincom.

Za nezištnú pomoc sa poďakoval poslancovi Prešovského samosprávneho kraja pánovi Petrovi Pilipovi. Osobitne sa poďakoval tiež všetkým obyvateľom obce, ktorí neváhali prispieť finančne na výstavbu chrámu zo svojich rodinných rozpočtov a zúčastňovali sa desiatok zbierok po celom východnom Slovensku.

Prítomným dobrodincom otec Miroslav v mene veriacich cirkevnej obce odovzdal dary. Na záver z rúk starostu obce prevzal na znak vďaky za výstavbu chrámu ako dar zlatý kríž s ozdobami.

Po skončení sv. liturgie sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty