Prešovská pravoslávna eparchia

Posvätenie nového chrámu Prenesenia ostatkov sv. Nikolaja Divotvorcu v Bžanoch

Domov   >   Vyhľadávanie
Trojitým sprievodom s moščami sv. mučeníkov sa v sobotu 20. októbra 2018 začal obrad posvätenia prestola nového chrámu zasväteného Preneseniu ostatkov sv. Nikolaja Divotvorcu v obci Bžany v okrese Stropkov. Po vstupe do chrámu Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav uložil sv. mošči do nového prestola. Prestol bol následne omytý vodou, vínom, zmiešaným s rodostagmou, pomazaný sv. myrom, oblečený, obviazaný a ozdobený rizou. Slávnostná posviacka bola zavŕšená okiadzaním, pokropením sv. vodou a pomazaním stien chrámu sv. myrom.

Za účasti množstva duchovných i veriacich z blízkeho i širokého okolia sa v nedeľu 21. októbra 2018 uskutočnila v Bžanoch archijerejská sv. liturgia. Počas malého vchodu metro-polita Rastislav pri príležitosti posvätenia nového chrámu udelil duchovnému správcovi cirkevnej obce prot. Miroslavovi Humeníkovi právo nosenia kríža s ozdobami.

Keďže na tohtoročnú 21. nedeľu po Päťdesiatnici pripadla zároveň i spomienka na sv. Otcov 7. Všeobecného snemu, úcta k sv. ikonám a ich význam v duchovnom živote pravoslávneho kresťana boli hlavnou témou homílie metropolitu Rastislava. „Je viac ako symbolické, že práve v tento deň prináša tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pri patriarchovi moskovskom a celej Rusi v Moskve o. jeromonach Alexander (Haluška) ako dar Zastupiteľstva a istej Bohu známej rodiny pre váš novoposvätený chrám ikonu sv. Nikolaja s čiastočkou jeho sv. moščí, ktoré boli do tejto ikony vložené úsilím Jeho Vysokopreosvietenosti arcibiskupa michalovsko-košického Juraja. V Prešovskej eparchii tak budú tri miesta s takouto vzácnosťou – Katedrálny chrám sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove, Domový chrám sv. Nikolaja pri Detskom domove sv. Nikolaja v Medzilaborciach a váš novoposvätený chrám Prenesenia ostatkov sv. Nikolaja Divotvorcu v Bžanoch," zdôraznil vladyka.

Vyzdvihol horlivosť a obetavosť o. Miroslava a veriacich z Bžan i okolitých obcí, ktorú prejavili pri výstavbe nového chrámu. „Za všetko materiálne, čo ste obetovali, pevne verím, že vás Hospodin požehná Svojou štedrou milosťou. Už teraz cítiť Jeho blahodať na tomto mieste," doplnil vladyka.

V závere sv. liturgie sa miestny duchovný správca prot. Miroslav Humeník takisto poďakoval všetkým, čo sa pričinili o výstavbu nového chrámu, ako aj všetkým duchovným, ktorí pôsobili v cirkevných obciach Lomné, Kručov a Bžany.

Metropolita Rastislav poprial o. Miroslavovi, aby mu bol kríž s ozdobami, ktorým bol vyznamenaný, povzbudením a posilnením v jeho kňazskej službe. Všetkým pravoslávnym Bžančanom a tiež všetkým tým, čo sa pričinili o výstavbu chrámu, ako prejav uznania za ich úsilie udelil ďakovné hramoty.

Po slávnostných príhovoroch sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.

FOTOGALÉRIA
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty