Prešovská pravoslávna eparchia

Posvätenie ikonostasu v obci Príslop

Domov   >   Vyhľadávanie
Malebná obec Príslop leží v uličskej doline neďaleko obce Stakčín v sninskom okrese. Napriek tomu, že tam žije len zopár pravoslávnych rodín, podarilo sa im vybudovať nový chrám. Aj keď bol dokončený a stretávali sa v ňom na bohoslužbách, nebol skrášlený ikonostasom, ktorý dotvára identitu pravoslávnych chrámov. Napokon sa im ho s Božou pomocou podarilo vyhotoviť.

V nedeľu 5. júna 2016 tam zavítal Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav. Na ceste pred chrámom ho privítal starosta obce Jozef Blaško, ktorý vyjadril v mene svojom i všetkých Príslopčanov radosť z toho, že vladyka zavítal do ich obce. Počas vychádzania ku chrámu vladyku sprevádzali deti, ktoré pred ním rozsypávali lupene ruží na znak dôstojnosti jeho biskupskej služby a vďaky.

Pred vstupom do chrámu vladyku privítal miestny duchovný správca mitr. prot. Ján Gliganič. Následne spolu s arcidekanom pre okresy Humenné a Snina prot. Igorom Kerekaničom mitr. prot. Jurajom Sičákom, mitr. prot. Mikulášom Petrovkom, miestnym duchovným správcom mitr. prot. Jánom Gliganičom a archidiakonom Maximom (Durilom) posvätil v chráme zasvätenom Usnutiu Presvätej Bohorodičky nový ikonostas.

V kázni počas sv. liturgie vladyka Rastislav poukázal  na význam jednotlivých nedieľ paschálneho obdobia. „Nedeľa ochrnutého, nedeľa Samaritánky, nedeľa slepého. Každá nám znovu a znovu ukazuje, kde sme my ľudia skončili. Namiesto rajskej blaženosti hriech, choroby, dokonca smrť. Čo je ťažšie ako údel ochrnutého, ktorý síce videl krásy tohto sveta, ale nemohol sa pohnúť? Alebo slepého, ktorý síce mohol chodiť, ale nič nevidel? A predsa, drahí moji, koľkokrát nás do podobného stavu dostáva hriech? Oslepení mladosťou si hovoríme, že keď budeme starší, budeme mať viac času modliť sa a postiť, venovať sa duchovnému životu. Avšak v starobe paralyzovaní chorobami už nedokážeme urobiť nič a tak sa podobáme ochrnutému, ktorý síce vidí a vníma, ale nemôže sa hýbať," povedal v kázni vladyka.

Vo svojej kázni tiež spomenul, že v našej miestnej Cirkvi je tradíciou, že práve v paschálnom období sa konajú takzvané prvé sväté spovede. „Pristupujú k nim deti, ktoré už dospeli do veku uvedomenia si, že sa dopustili nejakého osobného zla. Práve v paschálnej dobe, ktorá je radostná, ale zároveň nám pripomína, ako ďaleko sme odišli od Boha, máme možnosť sa k Nemu znovu vrátiť. Práve preto my ľudia, ktorí sme v rajskej záhrade tak ďaleko odišli od Boha, staviame tu na zemi chrámy, aby sme sa cez ne ako malý pozemský raj mohli k Nemu kedykoľvek vrátiť," povedal vladyka.

„Príslopčania, vy ste váš malý raj – chrám, ktorý máte vo svojej obci – skrášlili podobizňami tých, ktorí boli takí istí ľudia, ako ja s vami, slabí a hriešni. Medzi nimi a nami je však jeden malý rozdiel. Kým oni celý svoj život upriamili k Bohu, my mnohokrát odbočujeme raz naľavo, raz napravo. Oni celý svoj život putovali vždy len smerrom k nebeskému Kráľovstvu. Jedni tam došli cez apoštolské úsilie, ďalší cez prorockú službu, iní cez mučenícku krv či pot askézy. Ak človek chce, vždy sa nájde spôsob, ako spasiť seba i mnohých okolo seba," povedal vladyka a zdôraznil, že ikony ako i všetko, čo sa v chráme nachádza, má človeku pripomínať, aký má byť.

Okrem nádherného nového ikonostasu sa veriaci spolu so svojim duchovným otcom rozhodli dať posvätiť i nový zvon. „Keď sa zvoní, každý – aj ten, kto je ďaleko – môže počuť, že sa v chráme bude konať sv. liturgia alebo nejaká iná cirkevná služba. Už som vyzýval, aby sme neboli slepí – a teraz prosím Boha, aby sme neboli ani hluchí. Aby sme si vždy, keď budeme počuť zvon, našli čas prísť do chrámu a priniesť Bohu svoje modlitby" povedal v kázni vladyka.

Na záver sv. liturgie sa vladyka poďakoval všetkým duchovným otcom i prítomným veriacim za spoločné modlitby. O. Jánovi Gliganičovi zaželal mnoho duchovných a telesných síl. „Nech vám Boh pomáha dôstojne niesť jerejský kríž a konať pastiersku službu po mnoho dobrých rokov," povedal vladyka. Za krásny spev počas bohoslužieb sa poďakoval sestre Kataríne Gliganičovej i všetkým prítomným mátuškám.

Na podnet o. Jána Gliganiča udelil ďakovné hramoty rodinám Eliáša Blaška, Emila Blaška a Milana Lechana.

Duchovný správca cirkevnej obce o. Ján Gliganič po vladykovych slovách vyjadril poďakovanie Bohu za krásny deň, vladykovi za jeho návštevu, duchovným otcom za spoločné modlitby a všetkým dobrodincom za to, že majú v chráme nový ikonostas.

Osobitne sa poďakoval prot. Jánovi Pajkošovi a o. protodiakonovi Jánovi Husárovi, ktorí sa podieľali na zhotovení ikonostasu. Rovnako vyjadril vďačnosť i firme Eben manželov Kenderešových z Humenného, ktorá ikonostas vyrobila.

Po skončení sv. liturgie sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty