Prešovská pravoslávna eparchia

Oslavy sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa v Ladomirovej

Domov   >   Vyhľadávanie
Kvôli pandémii koronavírusu sa i tohtoročné oslavy sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa v Ladomirovej (okr. Svidník) konali za dodržania prísnych protiepidemických opatrení. Veriaci sa zišli vo štvrtok 10. septembra 2020 tradične pred chrámom, kde sa v predvečer sviatku za účasti okresného arcidekana a duchovného správcu Pravoslávnej cirkevnej obce Svidník mitr. prot. Jána Soviča a ďalších duchovných konalo posvätenie vody. Následne bola v chráme odslúžená večerňa s litijou a akatist k sv. Jánovi Krstiteľovi. Celonočné bohoslužby sa s ohľadom na súčasnú situáciu nekonali.

V piatok 11. septembra 2020 oslavy pokračovali bohoslužbou utrene. Po nej odslúžil okresný arcidekan mitr. prot. Ján Sovič slávnostnú sv. liturgiu spolu s miestnym duchovným správcom prot. Pavlom Kačmárom, duchovným správcom PCO Krásny Brod a Rokytovce mitr. prot. Vladyslavom Keretsmanom, duchovným správcom PCO Oľšavka a Veľkrop jer. Dušanom Skoncom a duchovným správcom PCO Šarišské Čierne a Hutka jer. Danielom Omaskom.

„Bratia a sestry, zišli sme sa tu, aby sme oslávili jednu z najväčších starozákonných osobností, veľkého proroka sv. Jána Krstiteľa. Iisus Christos o ňom povedal, že nikto narodený zo ženy nie je väčší ako Ján Krstiteľ. Do jeho verejného vystúpenia na Jordáne nebolo dlhý čas počuť prorocký hlas. Ľudia si kládli otázky, čo znamená to ticho. Keď vystúpil sv. Ján Krstiteľ, začal silným hlasom kázať a veľký dôraz klásť na pokánie. Známe sú jeho slová: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo!" To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!" „Sekera je už priložená na korene stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, zotnú a hodia do ohňa!" (Mt 3, 2-10). To bola nosná téma, hlavná myšlienka pôsobenia tohto starozákonného proroka," priblížil v kázni o. Sovič.

Ako povedal, sv. Ján Krstiteľ hovoril veľmi otvorene nielen o sebe, ale aj o iných. „Vytýkal nezákonnosť a hriech Herodesovi, že sa nepatrí, aby žil s manželkou svojho brata. Tieto slová ťažko doliehali na svedomie Herodesa a Herodiady, čo ho neskôr stalo život," povedal o. Sovič.

„Národ miloval sv. Jána Krstiteľa. Ten prišiel, aby prebudil jeho svedomie. Hovoril pravdu a radšej trpel on, než by mala trpieť pravda pre jeho mlčanie," zdôraznil o. Sovič a poukázal na dôležitosť pokánia, na ktoré apeloval sv. Ján Krstiteľ.

„Je dôležité, aby sme cez pokánie prehodnocovali svoj vzťah k Bohu a blížnym, celým srdcom Ho milovali a svojim životom dokazovali, že v nás žije Christos," dodal o. Ján.

O. Pavol Kačmár sa vo svojom záverečnom príhovore poďakoval duchovným otcom, bratom Milanovi Petriskovi s manželkou a Marošovi Žákovi za spev počas sv. liturgie, ako aj všetkým prítomným za ich účasť na bohoslužbách a spoločné modlitby.

Rovnako sa poďakoval všetkým tým, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili o dobrý priebeh slávností. Po skončení sv. liturgie sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom a sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií.

V sobotu 12. septembra sa s požehnaním Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava uskutočnila 30. púť zo Stropkova do Ladomirovej, ktorá sa začala liturgiou v chráme Položénija rízy Presvjatýja Bohoródicy v Stropkove a zavŕšila večerňou v chráme sv. archanjela Michala v Ladomirovej.

FOTO
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty