Prešovská pravoslávna eparchia

Oslavy prestolného sviatku v Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
Celonočným bdením v česť sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky sa v sobotu 22. septembra 2018 v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove začali oslavy prestolného a chrámového sviatku. Duchovnú atmosféru tohto modlitebného zhromaždenia svojim spevom dotváral spevácky zbor pod vedením Mgr. Tatiany Švajkovej, PhD.

V nedeľu 23. septembra 2018 Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spolu s duchovnými katedrálneho chrámu a prešovského arcidekanátu odslúžil slávnostnú sv. liturgiu. Spev počas nej viedli PaedDr. Anna Derevjaniková, PhD. a mátuška Helena Kuzanová.

„Najkrajší príklad vytrvalej modlitby a nádeje na Božiu milosť dali tomuto svetu rodičia Presvätej Bohorodičky Joakim a Anna. Ich dcéra sa im narodila vo vysokom veku – v starobe, kedy podľa meradiel ľudskej prirodzenosti už nijaké dieťa počať nemohli. Práve za ich vieru, vytrvalosť v modlitbe, pokoru a lásku im dal Hospodin ten najväčší dar, aký kedy okrem Svojho Jednorodeného Syna daroval ľudskému rodu – Jeho Prečistú Matku," povedal v kázni vladyka.

„Cirkevnoslovansky nazývame tento sviatok Roždestvó Presvjatýja Bohoródicy – Narodenie Presvätej Bohorodičky. Ak by sme mali tento názov preložiť do súčasného jazyka, asi by sme povedali – Bohorodičkine Narodeniny. Ako oslavujeme my svoje narodeniny? Chceme, aby nás navštívili naši príbuzní, priatelia a známi, aby nám priniesli nejaké dary a pozdravili nás. Aj Jej Narodeniny oslávme podobne. Ako však môžeme navštíviť a pozdraviť Tú, ktorá už odišla z tohto sveta a žije na nebesiach v blízkosti Svojho Syna? Jedine na tomto mieste – v chráme, ktorý je domom Božím na zemi. Jedine tu Ju môžeme navštíviť a pozdraviť – a práve to robíme v dnešný deň. Aký dar Jej môžeme priniesť? Naše oslavné a ďakovné piesne, ale i modlitby a prosby, všetky naše radosti i žiale. Avšak „dary", ktoré Jej prinášame my, sú neporovnateľné s tými, ktoré rozdáva Ona - Jej požehnanie, ale predovšetkým neprestajné orodovanie za našu spásu pred Božím Trónom by mali naplniť naše srdcia vďakou a oči slzami dojatia," doplnil vladyka.

„V túto nedeľu si pripomíname pamiatku troch sv. sestier – mučeníc – Minodory, Mitrodory a Nimfodory. Chcel by som zakončiť slovami jednej z nich. Po dlhom trýznení začali na ňu jej mučitelia kričať, aby priniesla obeť bohom, na čo im ona odpovedala: „Nerozumní, a čo iné robím? Veď neprestajne sama seba celú prinášam ako obeť jedinému živému Bohu!" Všetkým nám želám, aby sme raz mohli povedať, že celý svoj život, celých seba samých sme priniesli ako obeť v Trojici Jedinému živému Bohu," dodal vladyka.

V závere sv. liturgie sa predstavený katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko v mene prítomných duchovných a veriacich poďakoval vladykovi Rastislavovi za vedenie slávnostnej sv. liturgie i za slová, ktorými sa prihovoril počas kázne.

„Chcem Vás, drahý vladyka, v mene duchovných Katedrálneho chrámu, ale aj všetkých, ktorí sú dnes prítomní na tomto chrámovom a prestolnom sviatku, srdečne pozdraviť i s Vašim osobným jubileom, pretože tohtoročný sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky je zároveň i polookrúhlym výročím Vašej kňazskej chirotónie. Prijmite od nás úprimný a srdečný pozdrav. Nech nám Boh spolu s Vami dá pevnú a silnú vieru. Bez viery neprichádza blahodať, lebo ak nieto viery, človekovi chýbajú obrazne povedané ruky, ktorými by mohol prijímať Božie dary. Boh nás všetkých chce zachrániť, ale keď odmietame vieru – odmietame ruky, ktorými by sme mohli prijať Jeho dar – Božiu blahodať. Nech nás Boh spolu s Vami ochraňuje a dáva vždy dostatok sily, múdrosti a pokory, aby sme boli stále ochotní a schopní prijímať Jeho dary," zaželal vladykovi o. Michal.

Vladyka sa poďakoval duchovným Katedrálneho chrámu i všetkým ostatným duchovným za to, že sa neustále modlia za im zverený ľud a vyprosujú u Boha pre neho všetko, čo je potrebné pre spásu. „Keďže chrámový sviatok je zároveň osobitným sviatkom tých, ktorí slúžia v tomto chráme, chcel by som vám v tento deň zaželať veľa duchovných a telesných síl, pevné zdravie, ale najmä pomoc Božiu, aby ste ešte dlhé roky mohli vykonávať bohoslužby na tomto svätom mieste," zaželal duchovným Katedrálneho chrámu vladyka.

Po pomazaní veriacich požehnaným olejom sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

FOTOGALÉRIA - Autor: Antonín Žižka
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty