Prešovská pravoslávna eparchia

Oslavy chrámového sviatku Usnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

Domov   >   Vyhľadávanie
Posledný augustový víkend je každoročne venovaný sviatku Usnutia Presvätej Bohorodičky. Pravidelne každý rok sú veriaci aktívne účastní na tomto modlitebnom stretnutí. V sobotu 28. augusta 2021 ráno sa mládež, rodiny s deťmi, ale aj starší veriaci zúčastnili púte zo Sabinova do Ľutiny, ktorú zorganizovala Pravoslávna cirkevná obec v Sabinove v spolupráci s Bratstvom pravoslávnej mládeže – SYNDESMOS. Púť začala sv. liturgiou v sabinovskom chráme Pokróva Presvjatýja Bohoródicy. Týmto putovaním sa usilujú mladí ľudia vzdať modlitebnú úctu a chválu našej najdrahšej Orodovníčke Presvätej Bohorodičke. Na Ľutinskej hore sprievod pútnikov privítal duchovný správca cirkevnej obce v Ľutine mitr. prot. Demeter Paster.

Liturgický sled bohoslužieb bol tradične začatý posvätením vody v studničke. Nasledovalo celonočné bdenie. Na týchto bohoslužbách sa zúčastnili mitr. prot. Milan Gerka, mitr. prot. Demeter Paster, archimandrita Serafim (Melnyk), prot. Mikuláš Lakata, prot. Vladimír Kocvár, prot. Pavol Bobák, prot. Miroslav Humeník, prot. Vasyľ Kuzmyk, jer. Ivo Petrovaj, jer. Miroslav Humenský, protodiakon Ján Husár, archidiakon Matúš Spišák, ako aj veriaci z rôznych cirkevných obcí.

V nedeľu 29. augusta 2021 sa o 9:00 h začala slávnostná sv. liturgia za účasti duchovných mitr. prot. Milana Gerku, archimandritu Serafima (Melnyka), prot. Rastislava Ignáca, prot. Vasyľa Kuzmyka, jer. Miroslava Gubu ako aj miestneho duchovného mitr. prot. Demetera Pastera. Sv. liturgiu sprevádzali nádherným spevom študenti PBF PU v Prešove, ako aj mladí pravoslávni veriaci.
Veriacim sa v kázni prihovoril jer. Miroslav Guba, ktorý vyzdvihol význam sviatku Usnutia Presvätej Bohorodičky. Poukázal tiež na úlohu kresťanskej rodiny v dnešnom svete a potrebu kresťanskej výchovy detí v rodine. Osobitne o. Miroslav zdôraznil podstatu každej vzdelanosti, ktorá nespočíva v dokonalej náuke a memorovaní. Lebo podľa Dostojevského „náš ľud bol osvietený už dávno, keď prijal do svojej podstaty Christa a Jeho učenie... aj keď nezložil skúšku z katechizmu. Naučil sa tomu v chrámoch, kde po stáročia počúval modlitby a hymny, ktoré sú lepšie ako kázeň".

O. Miroslav zdôraznil aj to, že neoddeliteľnou súčasťou skutočnej, pravej viery je úprimný, láskou naplnený vzťah k Spasiteľovi, Presvätej Bohorodičke i všetkým svätým. Každý z nás sa svojim osobným kresťanským životom a neustálou modlitbou k Presvätej Bohorodičke môže v živote popasovať s náročnými životnými situáciami a zároveň byť oporným pilierom pre mnohých ľudí, ktorí nás v každodennom živote potrebujú. Preto nech Presvätá Bohorodička všetkých ochraňuje a nech prináša modlitby za nás hriešnych pred tvárou Svojho Syna.

V závere sv. liturgie sa prihovoril k prítomným mitr. prot. Demeter Paster, ktorý poďakoval Bohu za požehnaný deň a všetkým duchovným otcom a veriacim za ich účasť na sviatočných bohoslužbách a spoločné modlitby.

Po slávnostných príhovoroch nasledovalo pomazanie veriacich požehnaným olejom a sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

Chrámový sviatok Usnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine bol konaný pri rešpektovaní epidemiologických opatrení ÚVZ SR.

PhDr. Marianna Hriňová
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty