Prešovská pravoslávna eparchia

Odpoveď metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava na list patriarchu moskovského a celej Rusi Kyrilla

Domov   >   Vyhľadávanie
                                                                                                                            Prešov, 11. október 2018

Vaša Svätosť, milovaný spolubrat a koncelebrant v Pánovi!

Srdečne Vás pozdravujem s prianím pevnosti síl v tomto neľahkom čase pre Ruskú pravoslávnu cirkev i celosvetové Pravoslávie.

Odpovedajúc na Váš list z 1. októbra 2018 Vás chcem ubezpečiť, Vaša Svätosť, o svojom nemennom stanovisku vo vzťahu k hrubému zásahu štátnej moci do vnútorného života pravoslávnej Cirkvi na Ukrajine, o ktorom sa Posvätná Synoda našej miestnej Cirkvi jasne vyjadrila na svojom ostatnom zasadnutí 12. júna 2018. 

Svetové Pravoslávie uznáva jediného kanonického predstaviteľa Ukrajinskej pravoslávnej Cirkvi - najblaženejšieho metropolitu Kyjevského a celej Ukrajiny Onufrija. Túto skutočnosť za všetkých prítomných mnohokrát spomenul a potvrdil i najsvätejší predstaviteľ Veľkej Christovej Cirkvi Konštantínopola - ekumenický patriarcha Bartolomej na Synaxise predstaviteľov miestnych pravoslávnych Cirkví, ktorý sa uskutočnil v Chambessy (Švajčiarsko) v dňoch 21. - 27. januára 2016. Preto akýkoľvek pokus o legalizáciu ukrajinských rozkolníkov zo strany štátnej moci musí byť rozhodne odsúdený všetkými predstaviteľmi miestnych pravoslávnych Cirkví.

S bratskou Ukrajinou nás spája nielen blízkosť hraníc, ale i pokrvné príbuzenstvo obyvateľov Podkarpatskej Rusi, a my s bolesťou v srdci vnímame útrapy našich ukrajinských bratov – bratov nielen podľa viery, ale aj podľa krvi.

Keďže pravoslávna Cirkev je založená na princípe sobornosti, sme pevne presvedčení, že akékoľvek konfliktné situácie a sporné otázky, ohrozujúce jednotu Pravoslávia, budú vyriešené soborne, v prísnom súlade so všeobecne prijatými cirkevnými tradíciami a posvätnými kánonmi.

S bratskou láskou v Pánovi,

† Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty