Prešovská pravoslávna eparchia

Návšteva vikára moskovského patriarchu vladyku Paramona v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
V uplynulých dňoch navštívil Slovensko Jeho Preosvietenosť biskup bronický Paramon, vikár Jeho Svätosti patriarchu moskovského a celého Ruska Kirilla. V sobotu 27. januára 2018 sa v priestoroch ÚPPE ER v Prešove stretol s Jeho Blaženosťou arcibiskupom prešovským a metropolitom českých krajín a Slovenska Rastislavom za prítomnosti riaditeľa úradu, tajomníka úradu a tajomníkov jednotlivých odborov. Po privítaní a spoločnom rozhovore sa všetci prítomní zúčastnili na slávnostnej sobotňajšej večerni v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove.

V nedeľu 28. januára 2018 Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spolu s Jeho Vysokopreosvietenosťou arcibiskupom pražským a českých krajín Michalom a Jeho Preosvietenosťou biskupom bronickým Paramonom odslúžili slávnostnú nedeľnú sv. liturgiu. Spolu s nimi slúžili predstavený Zastupiteľstva Ruskej pravoslávnej cirkvi v Karlových Varoch prot. Nikolaj Liščeňuk, tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej Cirkvi českých krajín a Slovenska v Moskve jeromonach Alexander (Haluška), archimandrita Simeon, sprevádzajúci vladyku Paramona, ako aj viacerí duchovní Prešovskej pravoslávnej eparchie.

Duchovnú atmosféru tohto modlitebného zhromaždenia nádherným spevom dotváral spevácky zbor pod vedením dirigentky Mgr. Tatiany Švajkovej, PhD.

Ako povedal v závere sv. liturgie vladyka Rastislav, Nedeľou mýtnika a farizeja sa v pravoslávnej Cirkvi začína predpôstne obdobie. Obdobie pôstu je pre mnohých nielen obdobím telesnej zdržanlivosti, ale predovšetkým duchovnej obrody – úprimného pokánia a plaču nad svojimi hriechmi.

„Dnešná nedeľa nám však priniesla i veľkú duchovnú radosť. Duchovnú radosť z prítomnosti medzi nami dvoch môjmu srdcu veľmi blízkych a milých vladykov – arcibiskupa pražského a českých zemí vladyku Michala a biskupa bronického vladyku Paramona, ktorý je vikárom Jeho Svätosti patriarchu Moskovského a celého Ruska Kirilla," uviedol vladyka Rastislav a poďakoval sa im za spoločné modlitby.

„Kiež by sme v duchovnom živote viac nasledovali príklad mýtnika ako farizeja. Evanjeliový príbeh o nich sa v túto nedeľu číta každý rok a my sa vždy, keď ho počúvame, automaticky štylizujeme do polohy mýtnika, ale pravda je taká, že veľakrát sa vo svojom živote správame presne ako farizej. Veď si len položme ruku na srdce - kto z nás sa nepovažuje za čosi výnimočné, tak ako sa považoval farizej z Evanjelia? „Ďakujem Ti, Bože, že nie som taký, ako iní ľudia - hriešnici, smilníci, zlodeji, vrahovia a všetko ostatné..." Koľkí z nás to možno nepovedia nahlas vo svojich slovách, ale kdesi v hĺbke srdca si úprimne myslia, že sú lepší ako tí druhí..." povedal vladyka.

„Využime nastávajúce obdobie pôstu a pokánia na to, aby sme v sebe rozbili falošnú predstavu o svojej výnimočnosti, bezúhonnosti či dokonca svätosti. Rozbime ju slzami pokánia, rozbime ju modlitbou a pôstom. Nájdime skrúšenosť a pokoru pred Bohom, ale predovšetkým nájdime lásku. Pretože kým človek vo svojom srdci nenájde lásku k Bohu a tým, čo sú okolo neho, dovtedy si nemôže byť istý svojou spásou," doplnil vladyka.

Keďže vo štvrtok 25. januára 2018 sa vladyka Rastislav dožil 40. rokov, pri príležitosti okrúhleho životného jubilea ho pozdravil vladyka Michal, ktorý mu zaželal, aby ho Boh, Presvätá Bohorodička a sv. knieža Rastislav žehnali a ochraňovali po mnohé a dobré roky.

Pozdrav od Jeho Svätosti patriarchu moskovského a celého Ruska Kirilla prečítal vladyka Paramon, ktorý zaželal vladykovi Rastislavovi všetko najlepšie do ďalších rokov i v mene bratstva Donského monastiera, ktorého je námestníkom, ako aj svojom.

Pozdrav od predstaveného Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska pri Moskovskom patriarcháte archimandritu Serafíma (Šemjatovského) a spoločenstva veriacich pri chráme sv. Nikolaja v Koteľnikách v Moskve prečítal tajomník Zastupiteľstva jeromonach Alexander (Haluška).

Nakoniec vladyku s dňom jeho štyridsiatin pozdravil i duchovný správca Katedrálneho chrámu a tajomník ÚPPE ER mitr. prot. Michal Švajko.

„Aj keď ste kvôli svojej skromnosti a pokore dávali najavo, že nie je potrebné Vaše životné jubileum nejako pripomínať či oslavovať, Bohu bolo „uhódno" takto. On požehnal tento deň a spravil to takým, akým sa Mu páčil. Preto mi dovoľte, aby som Vás v mene duchovných a veriacich Prešovskej pravoslávnej eparchie čo najsrdečnejšie pozdravil a poďakoval sa Vám za všetko, čo ste doposiaľ pre nás a našu spásu vykonali. Sv. bratia Cyril a Metod nám priniesli vzácny dar viery a vy ste vstúpili do ich služby. Vedomí si toho, že ste pokračovateľom ich misie – lebo Cirkev má vždy misijný charakter a vždy má vydávať živé svedectvo o Bohu a Jeho prítomnosti v našom živote - dúfame a veríme, že nás Boh cez vaše modlitby bude viesť k spáse. Želám Vám, aby ste mali takú silu, takú odvahu a takú pokoru, s akou Spasiteľ vystúpil na Kríž, lebo len s nimi mohol povedať: „Dokonané je". Nech Vám Boh žehná a nech Vás ochraňuje pri dobrom zdraví v plných duchovných a telesných silách na mnóhaja i blahája líta!" zaželal vladykovi o. Michal.

FOTOGALÉRIA - Zdroj: Antonín Žižka
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty