Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav sa stretol so študentmi Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
Vo štvrtok 6. októbra 2016 popoludní prijal v priestoroch Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav študentov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v odbore pravoslávna teológia.

Vladyka Rastislav sa zaujímal o život v Pravoslávnom kňazskom seminári a aktuálne problémy, ktoré bohoslovcov trápia. Spoločne diskutovali o rôznych otázkach a plánoch do budúcnosti.

Vladyka sa vrátil k slovám kázne, ktorú predniesol počas rannej sv. liturgie v kaplnke sv. Jána Teológa v kňazskom seminári pri príležitosti sviatku Počatia sv. Jána Krstiteľa. „Každý z vás, kto uvažuje o tom, že by sa chcel raz vydať cestou kňazskej služby, mal by sa zamyslieť nad tým, či je schopný byť taký ako sv. Ján Predchodca. Hovoriť o duchovných veciach dokážeme všetci, ale nie všetci máme na to právo. Ján to právo mal, lebo to, čo hovoril, aj žil. Vyzýval k pokániu iných, ale aj sám po celý život činil pokánie. Žil v nepredstaviteľne ťažkých podmienkach na púšti, mimo ľudskej spoločnosti, ale v spoločenstve s Bohom – a práve to k nemu priťahovalo ľudí, ktorí bez váhania opúšťali pohodlie mesta a podstupovali útrapy vtedajšieho putovania, len aby ho uvideli na vlastné oči a vypočuli si jeho kázanie. Služba kňaza je predovšetkým o tom – byť sám v spoločenstve s Bohom a privádzať k Nemu druhých," – povedal vladyka.

Bohoslovcom ďalej priblížil dôležitosť, ťažkosť, ale i krásu kňazskej služby, o ktorú majú záujem. Na záver všetci prítomní vladyku pozdravili s výročím dňa prijatia mníšskeho postrihu.

Stretnutia sa okrem rektora Pravoslávneho kňazského seminára prof. ThDr. Milana Gerku, CSc. zúčastnil i špirituál prot. Mgr. Dimitrij Paster a prefekt archimandrita Serafim (Melnyk).

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty