Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav sa stretol s veľvyslankyňou Helénskej republiky na Slovensku

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 28. januára 2018 sa Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav stretol s Jej Excelenciou mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Helénskej republiky v SR pani Máriou Louisou Marinakis.

Na stretnutí, ktoré sa konalo v priestoroch ÚPPE ER v Prešove, bol prítomný i honorár-ny konzul Helénskej republiky na Slovensku prof. Ing. Libérios Vokorokos, PhD., ktorý je zároveň dekanom Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, ako aj zástupca vedúceho misie Nikolaos Fouyas.

Pani veľvyslankyňa sa zaujímala o život Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku a načrtla možnosti spolupráce pri zabezpečovaní bohoslužobného života gréckych komunít v Bratislave a Košiciach.

V pondelok 29. januára 2018 popoludní sa vladyka Rastislav na pozvanie pani veľvyslankyne zúčastnil na otvorení honorárneho konzulátu v Košiciach, ktorého priestory na jej požiadanie posvätil.

FOTOGALÉRIA

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty