Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav sa stretol s novou veľvyslankyňou Bulharskej republiky na Slovensku

Domov   >   Vyhľadávanie
Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav sa v utorok 9. mája 2017 stretol s Jej Excelenciou novou mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Bulharskej republiky na Slovensku pani Yordankou Chobanovou. Tá na poste veľvyslankyne vystriedala pani Margaritu Ganevu.

Na stretnutí, ktoré sa konalo v priestoroch Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie – Eparchiálnej rady, sa zúčastnili tiež pani Elenka Arnaudová z konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Bulharskej republiky na Slovensku a riaditeľ úradu prof. ThDr. Alexander Cap, CSc.

Nová veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku metropolitu Rastislava informovala o zámeroch a prioritách svojho pôsobenia a zaujímala sa o možnosti spolupráce s Pravoslávnou cirkvou na Slovensku. V roku 2018 bude Bulharsko predsedať Rade Európskej únie a v tejto súvislosti by chcela pripraviť viaceré podujatia. Jedným z nich by malo byť privezenie na Slovensko relikvií žiaka apoštolov slovanských národov Cyrila a Metoda – sv. Gorazda.

Metropolita Rastislav podporil túto iniciatívu. Spoločne sa dohodli na ďalších krokoch možnej vzájomnej spolupráce.


Životopis Jej Excelencie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku

Dr. Yordanka Chobanová sa narodila 30. júla 1980. Bakalársky titul získala v odbore ekonómie na Ekonomickej univerzite vo Varne na fakulte financií v r. 2002, magisterský titul vo odbore politické vedy na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti v Maďarsku v r. 2003 a Ph.D. na Európskom vysokoškolskom inštitúte vo Florencii v r. 2007.

Publikovala viacero prác o inováciách, národných inovačných systémoch v nových členských štátoch EÚ, R&D stratégiách výskumu a vývoja nadnárodných spoločností. Je autorkou "Stratégií MNE v krajinách strednej a východnej Európy: Inovačné systémy a integrácia". V r. 2007 pracovala ako senior expert na ARC fonde. Analyzovala tiež bulharský inovačný systém a bola spoluautorkou ročného čísla Innovations BG.

V r. 2008 – 2012 bola zástupcom ministerstva regionálneho rozvoja a verejných prác v stálych zastúpeniach Bulharska v EÚ v Bruseli v Belgicku.

Od augusta 2012 do decembra 2016 bola poradkyňou prezidenta Bulharskej republiky pre európske záležitosti.

Pôsobila ako vedúca kancelárie ministra pre regionálny rozvoj a verejné práce v prvej úradníckej vláde menovanej prezidentom Plevnelievom (2013).

Bola námestníčkou ministra regionálneho rozvoja v druhej dočasnej vláde v období od 6. augusta do 11. novembra 2014.

Prednáša v anglickom jazyku na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Sofii.

Od januára 2017 je mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Bulharskej republiky v Slovenskej republike.

Je vydatá a má jedno dieťa.


Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty