Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav na zasadnutí Rady cirkví v Dunajskej Lužnej

Domov   >   Vyhľadávanie
V sále Obecného úradu v Dunajskej Lužnej sa v sobotu 8. septembra 2018 uskutočnilo ďalšie zasadnutie Rady cirkví – stretnutie predstaviteľov najväčších kresťanských cirkví na Slovensku. Okrem iného bol na tomto zasadnutí prezentovaný zborník, vydaný Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku pri príležitosti životného jubilea 55. rokov a ukončenia druhého funkčného obdobia jej generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD.

Po ukončení zasadnutia nasledoval organový koncert v miestnom evanjelickom kostole v Dunajskej Lužnej, na ktorom vystúpili s rozlúčkovými a ďakovnými príhovormi, adresovanými odchádzajúcemu generálnemu biskupovi, predstavitelia kresťanských cirkví na Slovensku, židovských náboženských obcí, luteránskych cirkví z Nemecka i generálneho biskupského úradu ECAV.

Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav vo svojom príhovore poďakoval generálnemu biskupovi doc. PhDr. Milošovi Klátikovi, PhD. za rozvoj ekumenického dialógu na Slovensku a dlhoročné dobré vzťahy s Pravoslávnou cirkvou na Slovensku. Zároveň vyjadril presvedčenie, že i po svojom odchode z pozície generálneho biskupa ECAV zostane človekom otvoreným pre dialóg medzi kresťanskými konfesiami a podporujúcim ekumenické stretnutia.

Po koncerte nasledovala v priestoroch neďalekej školy pre pozvaných hostí recepcia.

FOTOGALÉRIA
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty