Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav na oslavách sviatku patróna Bukurešti prep. Dimitrija Nového

Domov   >   Vyhľadávanie
Jeho Blaženosť metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav navštívil v dňoch 26. až 29. októbra 2017 Rumunsko. Sprevádzali ho Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup michalovsko-košický Juraj, predstavený Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska pri Moskovskom patriarcháte archimandrita Serafím (Šemjatovský) a archidiakon Maxim (Durila). Súčasťou delegácie bola i Mgr. Iveta Starcová z Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

Vo štvrtok 26. októbra 2017 privítal metropolitu Rastislava na medzinárodnom letisku Henriho Coanda v Otopeni Jeho Blaženosť rumunský patriarcha Daniel, sprevádzaný Jeho Vysokopreosvietenosťou transylvánskym metropolitom Laurentom. Patriarcha Daniel sa poďakoval metropolitovi Rastislavovi za to, že prijal pozvanie na oslavy sviatku patróna Bukurešti.

V piatok 27. októbra 2017 sa metropolita Rastislav spolu s rumunským patriarchom Danielom, albánskym arcibiskupom Anastáziom a ďalšími biskupmi, pozvanými na túto slávnosť, zúčastnil na sv. liturgii, ktorej predsedal Jeho Svätosť Kirill, patriarcha moskovský a celého Ruska.

Ako v kázni povedal patriarcha Kirill, prítomnosť množstva veriacich na spomínanej liturgii a ich zbožnosť je svedectvom toho, že Pravoslávie v Rumunsku v súčasnosti prekvitá. „Nech Pán chráni rumunskú zem a jej zbožný ľud pred všetkým zlom na príhovor prepodobných Serafíma Sarovského a Dimitrija Besarabského. Nech je tento ľud naplnený darmi Svätého Ducha. Nech si uchová vieru, raz navždy odovzdanú svätým (Jud 1, 3) a zachová vernosť jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej pravoslávnej Cirkvi, ktorú všetci jej prenasledovatelia nepremohli," povedal vo svojom prejave.

Po jeho kázni preosvietený Barlaám z Ploješti, tajomník Posvätnej synody Rumunskej pravoslávnej cirkvi, prečítal list Posvätnej synody, vydaný pri príležitosti pamiatky patriarchu Justiniána a obhajcov Pravoslávia počas komunizmu.

Silným momentom počas sv. liturgie bola spomienka na vyznávačov vo všetkých bývalých komunistických krajinách, ktorí obhajovali Pravoslávie a zomreli za Christa. Modlitba za zosnulých a „Víčnaja pámjať!" boli prednášané v rumunskom, cirkevnoslovanskom a albánskom jazyku.

Patriarcha Daniel vyznamenal Patriarším Krížom, najvyšším vyznamenaním Rumunskej pravoslávnej cirkvi, viacerých ľudí, ktorí trpeli v komunistických väzniciach a vyznávali Christa počas ateistického režimu. Poukázal na to, že Patriarší Kríž im bol udelený, pretože v extrémne ťažkých časoch niesli Christov Kríž dokonca i vo väzení, kde vyznávali svoju vieru s nasadením vlastného života.

V závere sv. liturgie sa patriarcha Kirill poďakoval patriarchovi Danielovi za pozvanie zúčastniť sa na oslavách sviatku prepodobného Dimitrija Nového. Spomenul vyznávačov z dôb komunizmu a povedal, že by mali byť príkladom pre súčasnú spoločnosť. Od nich by sme sa mali naučiť, ako žiť tak, aby sme boli verní Christovi, aby sme nezradili nášho Spasiteľa, aby sme s Ním boli nielen v radosti, ale aj počas súženia, neustále vzývajúc Jeho sväté Meno.

Ruský patriarcha poukázal na skutočnosť, že v súčasnosti sú ľudia vzďaľovaní od Boha nie fyzickou silou, ako tomu bolo pri perzekúciách v minulosti. Dnešné metódy sú oveľa agilnejšie pri dosahovaní svojich cieľov.

„Dnes nikto nenúti kresťanov, aby popreli Cirkev alebo Christa, ale vynakladá sa veľa úsilia a prostriedkov na to, aby bola Cirkev vnímaná len ako súčasť národnej tradície, ako istý druh folklóru. Robí sa všetko pre to, aby veriaci na Christa a Cirkev zabudli. Svedčiť o Christovi dnes nie je menej komplikované ako v dobách prenasledovania, pretože človek môže byť od Boha odvedený nielen silou, ale aj rôznymi pokušeniami - tým, že upriami svoju pozornosť na veci pozemské namiesto duchovných," týmito slovami ukončil patriarcha moskovský a celého Ruska svoj prejav.

Jeho Svätosť Kirill obdaroval rumunského patriarchu svätiteľským náprsným krížom a enkolpiónmi, zobrazujúcimi Christa a Presvätú Bohorodičku.

Jeho Blaženosť Daniel sa poďakoval patriarchovi Kirillovi za radosť, ktorú priniesol spolu s ostatkami prep. Serafíma Sarovského, za spoločné slúženie sv. liturgie i za rozhovory o poslaní pravoslávnej Cirkvi v súčasnom svete. Podaroval mu ikonu prep. Dimitrija Nového spolu s čiastočkou jeho relikvií. Zároveň ho pozval na slávnostnú posviacku novopostaveného katedrálneho chrámu v druhej polovici budúceho roka. Ocenil misijné a spoločenské aktivity patriarchu Kirilla, poukazujúc na jeho osobitný prínos pre rozvoj a rozkvet Ruskej pravoslávnej Cirkvi.

Jeho Blaženosti Anastáziovi venoval patriarcha Daniel ikonu prep. Dimitrija Nového ako prejav uznania za jeho Bohom požehnané dielo obnovy Albánskej pravoslávnej cirkvi. Pripomenul, že počas komunizmu bolo Albánsko jediným ateistickým štátom v Európe, v ktorom bolo akýkoľvek náboženský prejav zakázaný.

Jeho Blaženosť metropolita Rastislav prijal od patriarchu Daniela ikonu prep. Dimitrija Nového ako pamiatku na spoločné slúženie sv. liturgie a pre posilnenie bratských vzťahov medzi Rumunskou pravoslávnou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou v českých krajinách a na Slovensku. „Prajeme mu veľa rokov, dobré zdravie a napredovanie vo svojej službe, pretože má veľa mladistvej horlivosti , povedal patriarcha.

Podobné dary pre predstaviteľov svojich Cirkví prevzali i reprezentanti Bulharského a Gruzínskeho patriarchátu, ako aj Poľskej pravoslávnej cirkvi.

V závere sv. liturgie boli všetci prítomní pozvaní na sobotňajšie podujatia, venované pamätnému roku patriarchu Justiniána a obhajcov pravoslávnej viery v dobách komunizmu, ako aj 10. výročiu intronizácie Jeho Blaženosti patriarchu Daniela.

V nedeľu 29. októbra 2017 metropolita Rastislav odslúžil slávnostnú sv. liturgiu v Patriaršom Katedrálnom chráme sv. apoštolom rovných Konštantína a Heleny.


Fotogalérie:
Odkazy na články v anglickom jazyku:


Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty