Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav na inaugurácii v Rožňave

Domov   >   Vyhľadávanie
V sobotu 16. mája 2015 sa Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, zúčastnil slávnostnej inaugurácie Mons. Stanislava Stolárika do funkcie rožňavského diecézneho biskupa.

Kánonické prevzatie diecézy a uvedenie do úradu diecézneho biskupa sa uskutočnilo v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.

Mons. Stanislav Stolárik, rodák z Rožňavy, kde sa narodil a bol pokrstený, prebral úrad diecézneho rožňavského biskupa po Mons. Vladimírovi Filovi. Predtým pôsobil ako pomocný košický biskup.

Biskup Stolárik v homílii povzbudil najskôr kňazov. Poďakoval im za ich vytrvalosť a vernosť v kňazskej službe a pozval ich k modlitbe a adorácii v ich farnostiach. „Posilnením modlitbou sa posilní i katechéza, pastorácia rodín, mládeže, chorých, ba ukážu sa aj možnosti cirkevného školstva a ďalších aktivít," prihovoril sa biskup Stolárik. Poďakovanie potom adresoval svojim predchodcom v úrade - Mons. Vladimírovi Filovi, Mons. Eduardovi Kojnokovi (zomrel 27. októbra 2011 v Rožňave) a materskej - Košickej arcidiecéze a jej vedeniu, v ktorej sa podľa jeho slov "v dobrej škole života veľa naučil". „Som rád, že ešte pred odchodom z Košickej arcidiecézy sme s tímom kňazov vypracovali návrh na ich formáciu, z ktorého budem čerpať aj tu v Rožňave," povedal.

Na slávnostnom akte sa zúčastnil rímskokatolícky apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana, biskupi, kňazi, rehoľníci, veriaci, rodina, predstavitelia štátnej správy i samosprávy, spoločenského i verejného života.

Pri tejto slávnostnej príležitosti vladyka Rastislav adresoval novému rožňavskému biskupovi Mons. Stanislavovi Stolárikovi nasledovný pozdravný list:

Prešov, 11. máj 2015

JEHO EXCELENCII MONS. STANISLAVOVI STOLÁRIKOVI

Drahý otec biskup!

Nebudem tajiť – dva protichodné pocity, radosť i smútok, naplnili moje srdce, keď som sa prednedávnom dozvedel o Vašom vymenovaní za nového rožňavského diecézneho biskupa.

Istý druh smútku pociťujem pri pomyslení, že opúšťate post pomocného biskupa Košickej arcidiecézy, úzko spätý so sídlom našej katedry – Prešovom, kde sme mali príležitosť mnoho ráz osobne sa stretnúť, pozhovárať, poradiť či navzájom povzbudiť – no zároveň pociťujem úprimnú radosť zo skutočnosti, že veriaci Rožňavskej diecézy dostanú za svojho nového biskupa človeka zbožného, láskavého, ale čo je najdôležitejšie – napriek všetkým svojim vedomostiam a schopnostiam pokorného.

V modlitbách za Vás prosiac Boha slovami kráľa Dávida: „drž ruku nad mužom Svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vyvolil" (Ž 79, 18), Vám do Vašej novej služby z celého srdca želám mnoho otcovskej lásky a trpezlivosti a zároveň pastierskej múdrosti a vytrvalosti – ale samozrejme i veľa duchovných i telesných síl. Nech Pánova milosť a Jeho požehnanie spočinú na Vás i Božom ľude, ktorý Vám bol zverený!

S láskou v zmŕtvychvstalom Christovi

† Rastislav

Zdroj: www.tkkbs.sk, Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty