Prešovská pravoslávna eparchia

Medzinárodné stretnutie pravoslávnych vojenských duchovných

Domov   >   Vyhľadávanie
Medzinárodné stretnutie pravoslávnych vojenských duchovných, ktoré sa konalo vo Varšave v dňoch 17. – 21. októbra 2016, slávnostne otvoril vladyka Jerzy, pravoslávny vojenský ordinár poľských Ozbrojených síl.

Konferencie sa zúčastnili delegácie z dvanástich krajín. Slovensko reprezentoval major Vladimír Varga, riaditeľ Úradu Ekumenickej pastoračnej služby, ktorého sprevádzal nadporučík Simon Czap, starší kaplán Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach.

Hlavná téma konferencie bola „Pravoslávny vojenský duchovný a migračné problémy". V popoludňajších hodinách nasledovali prezentácie jednotlivých krajín. Vo svojej prezentácii major Vladimír Varga priblížil históriu pravoslávnej duchovnej služby na Slovensku a zároveň oboznámil prítomných s činnosťou pravoslávnych duchovných v OS SR a to na Generálnom štábe, vo Vzdušných silách a v Pozemných silách. V závere prezentácie načrtol aj plány na nasledujúce roky. Vojenský ordinár vladyka Jerzy veľmi pozitívne zhodnotil túto prácu a zvlášť ocenil dobrý vzťah pravoslávnych duchovných s predstaviteľmi OS SR.

Pri príležitosti návštevy Poľska delegáti navštívili katedrálu sv. Nikolaja, kde ich privítal vladyka Jakub, arcibiskup bialystocký a gdanský, a krátkou modlitbou si uctili pamiatku arcibiskupa Mirona, bývalého vojenského ordinára poľskej armády v hodnosti generála, ktorý tragicky zahynul pri leteckom nešťastí.

Na ďalší deň delegáti slúžili slávnostnú sv. liturgiu v katedrálnom chráme vo Varšave. Po bohoslužbe ich prijal na audiencii vladyka Sawa, metropolita varšavský a celého Poľska. Zaujímal sa o možnosti pôsobenia pravoslávnych duchovných v OS SR. Po krátkom rozhovore s majorom Vladimírom Vargom ocenil duchovnú, prednášateľskú a charitatívnu činnosť, ktorú pravoslávni duchovní vykonávajú medzi príslušníkmi Ozbrojených síl.

V podvečer toho istého dňa delegáti konferencie navštívili Centrum veteránov vo Varšave, v ktorom poľský pravoslávny Ordinariát zabezpečuje rôzne aktivity pre tých, ktorí sa vrátili ranení alebo postihnutí z misií do vojnových oblastí.

V neskorých večerných hodinách prítomní navštívili Sv. Horu Grabarku, kde metropolita Augustín, predstaviteľ Pravoslávnej duchovnej služby na Ukrajine, spolu s vladykom Jerzym po krátkej spoločnej modlitbe posvätili kríž, postavený pri príležitosti tejto medzinárodnej konferencie.

Za šírenie dobrého mena a pozitívnu prezentáciu OS SR v zahraničí patrí naším príslušníkom úprimné poďakovanie.

npor. Mgr. Simon Czap, starší kaplán
Samohybný delostrelecký oddiel v Michalovciach

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty