Prešovská pravoslávna eparchia

Jerejská chirotónia Nikolaja Pružinského v Kaplnke sv. Jána Teológa v PKS PU v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
V sobotu 28. augusta 2021 – v deň sviatku Uspénija Presvjatýja Bohoródicy – sa v Kaplnke sv. Jána Teológa v Pravoslávnom kňazskom seminári Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnila jerejská chirotónia o. diakona Nikolaja Pružinského. Sviatočnú sv. liturgiu odslúžil arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spoločne s rektorom Pravoslávneho kňazského seminára mitr. prot. Milanom Gerkom, dekanom PBF PU prot. Štefanom Pružinským ml., jer. Ľubošom Savčakom a archidiakonom Maximom (Durilom).

„Keď zomiera niekto blízky, je to pre nás veľká bolesť. Hovorím z ľudského, nie kresťanského hľadiska. Ako kresťania veríme vo Vzkriesenie, ale ako ľudia vždy cítime bolesť z odchodu blízkeho, milovaného človeka z tohto sveta. Toto však neplatí o Nej – Presvätej Bohorodičke. Hoci telesne odišla z tohto sveta, duchovne je vždy spolu s nami – tak, ako aj Jej Syn. Starec Nikolaj Gurjanov často vravieval: ´Ó, Vládkyňa, daj nám usnúť tak, ako si usnula Ty – a precitnúť tam, kde si teraz Ty´," povedal v kázni vladyka Rastislav.

Po Cherubínskej piesni a položení sv. Darov na oltár sa uskutočnil obrad jerejskej chirotónie. Po modlitbe, spojenej s vkladaním rúk, vladyka Rastislav spolu s prítomnými duchovnými a veriacim ľudom pri obliekaní novokňaza do jerejských rúch zvolali: „Áxios! Je hoden!"

„Dnes ste vzali na svoje plecia kríž kňazskej služby - služby, ktorá sa vykonáva v Cirkvi a pre Cirkev. Ste z rodiny, v ktorej už tretie pokolenie vstupuje do kňazskej služby. Dnes sú tu prítomní i váš otec a starý otec. Vždy majte pred svojim duchovným zrakom ich dobrý príklad, múdre rady a životné skúsenosti. Nech sa pre Vás stanú zdrojom inšpirácie, posily i povzbudenia. Na deň svojej chirotónie a na svoj kňazský sľub pamätajte počas celého svojho života, lebo po dnešných slávnostných okamihoch prídu i všedné dni a možno i chvíle, ktoré budú veľmi ťažké. Sám náš Spasiteľ pocítil v Getsemanskej záhrade tzv. bohoostavlennosť – ´opustenosť Bohom´, ktorú tak často pociťujeme my ľudia – ale pamätajte, že v skutočnosti Hospodin nikdy nikoho neopúšťa – to len my ľudia z rôznych dôvodov prestávame vnímať a pociťovať Jeho pôsobenie a prítomnosť. Z celého srdca Vám prajem, aby takýchto okamihov bolo vo vašom kňazskom živote čo najmenej," povedal vo svojom príhovore k novokňazovi metropolita Rastislav a manželku o. Nikolaja – mátušku Beátu i všetkých ostatných jeho príbuzných a známych poprosil, aby pri ňom stáli a podporovali ho.

Rektor Pravoslávneho kňazského seminára prof. ThDr. Milan Gerka, CSc. sa poďakoval vladykovi za spoločné modlitby a novokňazovi zaželal veľa síl a Božej blahodate v jeho jerejskej službe.

FOTO
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty