Prešovská pravoslávna eparchia

Gréckokatolíci oslávili 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie

Domov   >   Vyhľadávanie
V sobotu 22. septembra 2018 v gréckokatolíckom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine odslúžil prešovský gréckokatolícky arcibiskup-metropolita Ján Babjak slávnostnú liturgiu pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie, ktorú 22. septembra 1818 svojou bulou Relata semper rímsky pápež Pius VII. vyčlenil z Mukačevskej eparchie.

Na liturgii sa zúčastnili takmer tridsiati rímskokatolícki a gréckokatolícki arcibiskupi a biskupi zo Slovenska i zahraničia, medzi inými i prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, pápežský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Giacomo Guido Ottonello a sekretár pápežskej Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ.

Na slávnosti boli prítomní i generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Miloš Klátik, biskup Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Igor Rintel a ďalší pozvaní hostia a predstavitelia štátnej správy a samosprávy. Prítomný bol i Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku Rastislav, ktorého sprevádzal tajomník Posvätnej synody mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.

Vo svojej kázni kardinál Leonardo Sandri povedal o Ľutine, že je symbolickým miestom viery gréckokatolíkov na Slovensku. „Zjavenia z roku 1851, vďaka ktorým uctievame toto miesto, nás upozorňujú na to, aby sme nič nekládli pred Boha. Boh žiadal, aby Mu bola vo sviatočný deň vzdaná úcta, a chcel, aby bol na mieste, kde mladá žena Zuzana hľadala jedlo pre svoje deti − hríby, ktoré ešte aj dnes môžeme obdivovať v okolitom lese − postavený kríž. Hlasy v našom vnútri, ale aj zvonku nám dnes hovoria, že sa máme hnať za vecami tohto sveta, ale ešte silnejšie znie hlas Pána, ktorý nám pripomína: «Nezháňajte sa o jedlo, ktoré sa pominie, ale o to, ktoré vám dáva Syn človeka: Chlieb života, záruku nesmrteľnosti.» Ak sa nad tým hlbšie zamyslíme, vidíme, že tí, ktorí nás predišli, boli prenasledovaní pre svoju vieru, preto, lebo patrili Pánovi a Cirkvi. Ani vtedy nebolo spoločenstvo veriacich dokonalé, ani vtedy nechýbali protivenstvá a hriechy, ale naši otcovia vždy dávali na prvé miesto túžbu čerpať z prameňa Božej milosti a z istoty, ktorú môžeme nájsť predovšetkým v Christových sviatostiach a v Cirkvi."

V závere sv. liturgie za Konferenciu biskupov Slovenska pozdravil vladyku Jána Babjaka rímskokatolícky košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober. Gréckokatolícku cirkev na Slovensku pozdravil i mukačevský gréckokatolícky biskup Milan Šášik. Za Ekumenickú radu cirkví na Slovensku sa prihovoril generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Protosynkel Prešovskej gréckokatolíckej eparchie Mons. Ľubomír Petrík zablahoželal vladykovi Jánovi Babjakovi pri príležitosti blížiaceho sa jubilea 65 rokov života.

Nakoniec sa prihovoril i prešovský gréckokatolícky arcibiskup-metropolita Ján Babjak, ktorý vo svojej modlitbe vyslovil poďakovanie za dvesto rokov Prešovskej gréckokatolíckej eparchie, za metropolitné usporiadanie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku i za všetkých jej mučeníkov a vyznávačov.

FOTOGALÉRIA

Zdroj: www.grkatpo.sk

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty