Prešovská pravoslávna eparchia

FOTOGALÉRIA Z NÁVŠTEVY STAROBYLÉHO RÍMA

Domov   >   Vyhľadávanie

Fotogaléria z návštevy starobylého Ríma delegácie Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9. – 12. mája 2018.Spoločná fotografia delegácie našej miestnej Cirkvi po večeri, ktorej hostiteľom bol Jeho Eminencia kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Na večeri boli prítomní i Jeho Eminencia kardinál Mons. Jozef Tomko – emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, pápežský penitenciár – spovedník v Bazilike Panny Márie Väčšej Ľudovít Melo OP, pápežský ceremoniár vo Vatikáne mons. Ján Dubina, SL.D., ako aj tajomník Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Hyacint Laurent Destivelle.Sv. liturgia na hrobe sv. Cyrila v Bazilike sv. Klimenta za účasti miestnych pravoslávnych veriacich z viacerých jurisdikcií 
(najmä rumunskej, ruskej a gruzínskej).Sv. liturgia na hrobe sv. Cyrila v Bazilike sv. Klimenta za účasti miestnych pravoslávnych veriacich z viacerých jurisdikcií 
(najmä rumunskej, ruskej a gruzínskej).Sv. liturgia na hrobe sv. Cyrila v Bazilike sv. Klimenta za účasti miestnych pravoslávnych veriacich z viacerých jurisdikcií 
(najmä rumunskej, ruskej a gruzínskej).Sv. liturgia na hrobe sv. Cyrila v Bazilike sv. Klimenta za účasti miestnych pravoslávnych veriacich z viacerých jurisdikcií 
(najmä rumunskej, ruskej a gruzínskej).Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav pred ostatkami sv. Cyrila.Delegácia našej miestnej cirkvi pred ostatkami sv. Cyrila.Delegácia našej miestnej cirkvi pri ostatkoch sv. Cyrila.Ostatky sv. Cyrila.Večerný pohľad na Baziliku sv. Petra vo Vatikáne.Delegácia našej miestnej Cirkvi počas návštevy Baziliky sv. Petra vo Vatikáne. Históriu a rôzne zaujímavé miesta im priblížil rektor vatikánskeho Kolégia penitenciárov Lucián Mária Bogucki. Členovia delegácie sa počas návštevy chrámu poklonili ostatkom 
sv. Gregora Naziánskeho († 390) a sv. Jána Zlatoústeho († 407).Delegácia našej miestnej Cirkvi počas návštevy Baziliky sv. Petra vo Vatikáne. Históriu a rôzne zaujímavé miesta im priblížil rektor vatikánskeho Kolégia penitenciárov Lucián Mária Bogucki. Členovia delegácie sa počas návštevy chrámu poklonili ostatkom 
sv. Gregora Naziánskeho († 390) a sv. Jána Zlatoústeho († 407).Interiér Baziliky sv. Petra vo Vatikáne.Ostatky sv. Jána Zlatoústeho († 407) v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.Delegácia našej miestnej Cirkvi pred ostatkami sv. Jána Zlatoústeho († 407) v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.Spoločná fotografia delegácie našej miestnej Cirkvi pri ostatkoch sv. Jána Zlatoústeho († 407) v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.Interiér Baziliky sv. Petra vo Vatikáne.Spoločná fotografia delegácie našej miestnej Cirkvi v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Dom sv. Marty vo Vatikáne.Predstavený Baziliky Santa Maria Maggiore (Svätej Márie Väčšej) Stanisłav Ryłko, ktorá je jednou z tzv. patriarchálnych bazilík a zároveň jedným zo siedmych pútnických chrámov Ríma víta delegáciu našej miestnej Cirkvi pred jej návštevou.S históriou baziliky Santa Maria Maggiore (Svätej Márie Väčšej), v ktorej pápež Hadrián II. v roku 868 položil na oltár staroslovienske bohoslužobné knihy, delegáciu našej miestnej Cirkvi oboznámil pápežský penitenciár – spovedník v Bazilike Svätej Márie Väčšej – páter Ľudovít Melo OP. V chráme si členovia delegácie uctili relikvie Christovych jaslí. Pozreli si tiež vzácne starobylé rúcha a v podzemí chrámu sa poklonili ostatkom viacerých svätých ako i čiastočke sv. Kríža.Interiér Baziliky Santa Maria Maggiore (Svätej Márie Väčšej) v Ríme.Relikvie Christovych jaslí v Bazilike Santa Maria Maggiore (Svätej Márie Väčšej) v Ríme.Relikvie Christovych jaslí v Bazilike Santa Maria Maggiore (Svätej Márie Väčšej) v Ríme.Interiér Baziliky Santa Maria Maggiore (Svätej Márie Väčšej) v Ríme.Mozaiky na Bazilike Santa Maria Maggiore (Svätej Márie Väčšej) v Ríme.S históriou baziliky Santa Maria Maggiore (Svätej Márie Väčšej), v ktorej pápež Hadrián II. v roku 868 položil na oltár staroslovienske bohoslužobné knihy, delegáciu našej miestnej Cirkvi oboznámil pápežský penitenciár – spovedník v Bazilike Svätej Márie Väčšej – páter Ľudovít Melo OP. V chráme si členovia delegácie uctili relikvie Christovych jaslí. Pozreli si tiež vzácne starobylé rúcha a v podzemí chrámu sa poklonili ostatkom viacerých svätých ako i čiastočke sv. Kríža.Starobylé bohoslužobné rúcha v Bazilike Santa Maria Maggiore (Svätej Márie Väčšej) v Ríme.Interiér Baziliky Santa Maria Maggiore (Svätej Márie Väčšej) v Ríme.Spoločná fotografia delegácie našej miestnej Cirkvi pri pamätnej tabuli v Bazilike Santa Maria Maggiore (Svätej Márie Väčšej), v ktorej pápež Hadrián II. v roku 868 položil na oltár staroslovienske bohoslužobné knihy. Relikvie svätých v podzemí Baziliky Santa Maria Maggiore (Svätej Márie Väčšej) v Ríme.Čiastočka sv. Kríža v podzemí Baziliky Santa Maria Maggiore (Svätej Márie Väčšej) v Ríme.Bazilika sv. Pavla za hradbami v Ríme, v ktorej sú uložené ostatky sv. apoštola Pavla.V podvečer delegácia našej miestnej Cirkvi na čele s metropolitom Rastislavom navštívila Baziliku sv. Pavla za hradbami, kde ich sprevádzali pátri Ľudovít Melo OP a Frederico Rossi Querin OSB. Modlitbou, poklonou a dotykom hrobky si uctili ostatky sv. apoštola Pavla, ktoré sú uložené v hrobe pod oltárom. Následne si uctili i ostatky sv. apoštolov Andreja, Bartolomeja a Matúša.Pohľad na hrobku v Bazilike sv. Pavla za hradbami, v ktorej sú uložené ostatky sv. apoštola Pavla.Pohľad na hrobku v Bazilike sv. Pavla za hradbami, v ktorej sú uložené ostatky sv. apoštola Pavla.V podvečer delegácia našej miestnej Cirkvi na čele s metropolitom Rastislavom navštívila Baziliku sv. Pavla za hradbami, kde ich sprevádzali pátri Ľudovít Melo OP a Frederico Rossi Querin OSB. Modlitbou, poklonou a dotykom hrobky si uctili ostatky sv. apoštola Pavla, ktoré sú uložené v hrobe pod oltárom. Následne si uctili i ostatky sv. apoštolov Andreja, Bartolomeja a Matúša. Na fotografii vladyka Rastislav počas poklonenia sa ostatkom sv. apoštola Pavla.Fresky v Bazilike sv. Pavla za hradbami v Ríme. Starobylé ikony v priestoroch Baziliky sv. Pavla za hradbami.Interiér Baziliky sv. Pavla za hradbami.Členovia delegácie našej miestnej Cirkvi v priestoroch Veľvyslanectva SR pri Sv. stolci, kde ich pozval Jeho Excelencia mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR pri Sv. stolci pán Peter Sopko.Mitr. prot. Michal Švajko počas rozhovoru s Jeho Eminenciou kardinálom Mons. Jozefom Tomkom – emeritným prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a Jeho Excelenciou mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Taliansku Jánom Šothom počas slávnostnej recepcie v priestoroch Veľvyslanectva SR pri Sv. stolci. Delegácia našej miestnej Cirkvi počas navštevy Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kde ich privítal jej predseda Jeho Eminencia kardinál Kurt Koch. Po oficiálnom prijatí a krátkom rozhovore sa členovia delegácie stretli so zamestnancami pápežskej rady. Metropolita Rastislav sa zaujímal o ich prácu a stav dialógu medzi kresťanskými spoločenstvami rôznych tradícií vo svete.Spoločná fotografia Jeho Blaženosti arcibiskup prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava s  predsedom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Jeho Eminenciou kardinálom Kurtom Kochom. Delegácia našej miestnej Cirkvi počas navštevy Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kde ich privítal jej predseda Jeho Eminencia kardinál Kurt Koch. Po oficiálnom prijatí a krátkom rozhovore sa členovia delegácie stretli so zamestnancami pápežskej rady. Metropolita Rastislav sa zaujímal o ich prácu a stav dialógu medzi kresťanskými spoločenstvami rôznych tradícií vo svete.Delegácia Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku na fotografii s Jeho Svätosťou rímskym pápežom Františkom počas prijatia v Apoštolskom paláci vo Vatikáne.Interiér Bazilky sv. Sebastiána v Ríme.Delegácia našej miestnej cirkvi pred ostatkami sv. Sebastiána v Bazilike sv. Sebastiána v Ríme.Artefakty v katakombách sv. Sebastiána - hroboch kresťanov z prvých storočí kresťanských dejín, ktoré sa nachádzajú pod rovnomenným chrámom.Delegácia našej miestnej cirkvi počas návštevy katakomb sv. Sebastiána - hroboch kresťanov z prvých storočí kresťanských dejín, ktoré sa nachádzajú pod rovnomenným chrámom.Delegácia našej miestnej cirkvi počas návštevy katakomb sv. Sebastiána - hroboch kresťanov z prvých storočí kresťanských dejín, ktoré sa nachádzajú pod rovnomenným chrámom.Katakomby sv. Sebastiána - hroby kresťanov z prvých storočí kresťanských dejín, ktoré sa nachádzajú pod rovnomenným chrámom v Ríme.Delegácia našej miestnej cirkvi počas návštevy katakomb sv. Sebastiána - hroboch kresťanov z prvých storočí kresťanských dejín, ktoré sa nachádzajú pod rovnomenným chrámom.Hrobka v katakombách sv. Sebastiána, v ktorej boli v minulosti uložené ostatky sv. Sebastiána. Delegácia našej miestnej cirkvi v katakombách sv. Sebastiána, pred hrobkou, v ktorej boli v minulosti uložené ostatky sv. Sebastiána. 
 Členovia delegácie našej miestnej cirkvi si uctili miesto - hrobku, v ktorej boli v minulosti uložené ostatky sv. Sebastiána.Členovia delegácie našej miestnej cirkvi si uctili miesto - hrobku, v ktorej boli v minulosti uložené ostatky sv. Sebastiána.Delegácia našej miestnej cirkvi počas návštevy katakomb sv. Sebastiána - hroboch kresťanov z prvých storočí kresťanských dejín, ktoré sa nachádzajú pod rovnomenným chrámom.Delegácia našej miestnej cirkvi počas návštevy katakomb sv. Sebastiána - hroboch kresťanov z prvých storočí kresťanských dejín, ktoré sa nachádzajú pod rovnomenným chrámom.Delegácia našej miestnej cirkvi počas návštevy Baziliky sv. Sebastiána v Ríme.Spoločná fotografia Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanac SR pri Sv. stolci Petra Sopka a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca ČR pri Sv. stolci, Republike San Marino a Suverénnom ráde maltézskych rytierov Václava Kolaja.Spoločná fotografia delegácie našej miestnej Cirkvi, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanac SR pri Sv. stolci Petra Sopka a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca ČR pri Sv. stolci, Republike San Marino a Suverénnom ráde maltézskych rytierov Václava Kolaja.Spoločná fotografia delegácie našej miestnej Cirkvi, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanac SR pri Sv. stolci Petra Sopka a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca ČR pri Sv. stolci, Republike San Marino a Suverénnom ráde maltézskych rytierov Václava Kolaja.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty