Prešovská pravoslávna eparchia

Duchovné stretnutie pravoslávnych vojenských duchovných v Ladomirovej

Domov   >   Vyhľadávanie
V dňoch 11. - 14. mája 2015 v súlade s Plánom činnosti na Výcvikový rok 2015 pravoslávni vojenskí duchovní jer. kpt. Mgr. Vladimír Vladimír Varga a prot. pplk. Mgr. Marek Ignacik absolvovali duchovné stretnutie, ktoré sa s požehnaním metropolitu Rastislava uskutočnilo v Pravoslávnej cirkevnej obci Ladomirová.

Ťažiskom duchovného stretnutia boli modlitby a Bohoslužby. Jeho súčasťou bola aj modlitebná spomienka na vojakov, ktorí padli na tomto území počas bojov Karpatsko-duklianskej operácie a Prvej svetovej vojny. Svoju úctu padlým duchovní prejavili tým, že za nich odslúžili zádušné panychídy pri vojenských pamätníkoch na Dukle a vo Svidníku a zádušnou sv. liturgiou v kaplnke sv. apoštolom rovných kniežat Vladimíra a Oľgy na vojenskom cintoríne z I. svetovej vojny v Ladomirovej. Pri pamätníku na Dukle sa duchovní stretli s priamym účastníkom Druhej svetovej vojny pánom Jánom Jurčišinom a vypočuli si jeho svedectvo o bojoch, ktorými prešiel.

Duchovné stretnutie bolo zavŕšené sv. archijerejskou liturgiou, ktorú slúžil Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, spolu s duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce Ladomirová jer. Pavlom Kačmárom a vojenskými duchovnými. Metropolita Rastislav skonštatoval, že sa už pomaly stáva dobrou tradíciou konať duchovné stretnutie v Ladomirovej, patrónom ktorej je archanjel Michal, veliteľ nebeských vojsk, a vyzdvihol význam služby duchovného v armáde. Vojenským duchovným pripomenul, že ak chcú úspešne splniť svoje poslanie, musia viesť neustály vnútorný boj. Po liturgii nasledovalo posedenie, počas ktorého bolo možné posilniť sa fyzicky, a tak naďalej zotrvať v príjemnej atmosfére počas rozhovoru s metropolitom Rastislavom.

Veľké poďakovanie za dôstojný priebeh tohtoročného duchovného stretnutia pravoslávnych vojenských duchovných patrí predovšetkým miestnemu duchovnému správcovi o. Pavlovi Kačmárovi, jeho rodine a veriacim miestnej cirkevnej obce.

Fotogaléria k článku

Zdroj: jerej kpt. Mgr. Vladimír VARGA, riaditeľ Úradu Ekumenickej pastoračnej služby OS SR

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty